еже

Title Sort descending Источник
(в) Каколи́ко ес҇ствен҇ных хотѣнїи и҆ дѣиствии и҆сповѣдꙋеши о҆ хс҇ѣ
(в) Что ес҇ соверше́нное достиже́нїе премдрсти
(в) Что ес҇ у҆ста́въ совершеннаг҇ и҆змѣне́ниꙗ
(в) Что ес҇ у҆став҇ смиреномдрия
(в) что̀ ес҇ у҆став҇ у҆ста́вом
<>скому ѕловѣрїю
А῎гг҃елъ
а῎гг҃ли
А῎гг҃ли и҆мѣют въ главѣ надꙿ ѹ҆шима, тороци
А῎лефъ

Азб6, Соф. 1567, 5об.–6об.

А῎лфа
А῎редъ
А῎ртосъ
А῎спрь
А῎шꙋть
А҆вва
А҆вгꙋста́лиї
Авгꙋсталїи
А҆гарь
А҆г҃гелъ

Азб6, Соф. 1567, 7–8об.

Адъ Типогр. Азб. БАН, 33.9.1 (л. 93–94)
А҆е҆н꙽до́ръ
Аен꙽доръ
Акаѳис[ма]тосъ
А҆келда́ма
Акои
Акростихида
Акростихида
А҆крото́ми

Азб6, Соф. 1567, 18–18об.

А҆лавастра
а҆лавастръ
А҆лаѹ҆котома́ты

Азб6, Соф. 1567, 17об.–18

А҆лекса́ндръ

Азб6, Соф. 1567, 24

А҆лекто́ръ

Азб6, Соф. 1567, 20об.

Алефъ
Аллои
А҆лфавитъ
Алфавитъ
А҆лѧба́рта
А҆мѳо́ры
Анафема
А҆нафематики
А҆нафо́ра
А҆нафоранъ
А҆нафѡ́ранъ

Азб6, Соф. 1567, 17

Анаѳора
Ан꙽геле́итин҇

Азб6, Соф. 1567, 9–9об.

А҆пела́тикин
А҆покали́ѱисъ

Азб6, Соф. 1567, 10

А҆рама́ты

Азб6, Соф. 1567, 11об.

Арга́нъ

Азб6, Соф. 1567, 14–14об.

а҆рганъ
Ареопагит
Арипъ
А҆рїи

Азб6, Соф. 1567, 23–24

А҆рма́та
Артос҇
А҆ртофо́р
Артоѳоръ
а҆рту́съ
Артꙋсъ
Арфо
А҆рхела́и
архидꙋѯъ
А҆рхѝе҆пс҇кпъ
Архиепс҇пъ
А҆рхѝе҆пс҇пъ

Азб6, Соф. 1567, 9об.

Архимагеръ
Архимарит
А҆рхи́ппосъ

Азб6, Соф. 1567, 11об.

архисинагогъ
А҆рхѝстрати́гъ

Азб6, Соф. 1567, 9об.

Арцыѹрцыевъ постъ
А҆рꙋи а҆ри́си
Арꙋи ариси
арꙋї ариси
Арꙋй арꙋси
А҆сири́ꙗ
А҆спръ
Аспрь
А҆фїра
А҆фо́нская гора̀
А҆фроди́тьскаꙗ
А҆ѱи́нфосъ

Азб6, Соф. 1567, 18

А҆ѳе́ра

Азб6, Соф. 1567, 24об.

Аѳон҇скаѧ гора
Ба́зисъ
Бази́съ
Баскаки
Ба́стрѧ
Ба́тосъ
Батосъ
Бг҃онача́лїе
Безвѣ́здный крꙋг҇
Безецство
Беззвѣздныи крꙋгъ
Бе́зъ щꙋка

Азб6, Соф. 1567, 35об.–36

Безъѡ῎чьство
Белчю́гъ
Блг҃овониꙗ
Бл҃госло́ви
Бо́дръствꙋйте

Азб6, Соф. 1567, 35об.

Бождре́ние
Бонꙋ́нъ

Азб6, Соф. 1567, 37

Бра́танок
Брахи, у῎мъ
Брежевата
Брежевата
Бурдунъ
Бы́лие пустын҇ное
Б꙽ждрїи

Азб6, Соф. 1567, 37об.

В коли́ко и῎мѧ дѣлитсѧ
Ва́і҆ѧ
Ва́і҆ѧ о҆форо́съ
Варна́ва
Вирсаве́и
Вита
Витают
Вифа́нїꙗ
Вифе́зда
Влебетисъ
Во ѿземствование
Вра́нъ на ны́рищи
Вреди́тель
Всту́говъ
Възыска́нїе
Вънегда̀
Вѣино
Вѣ́ра
Вꙋрдꙋна́рь
Гаврї́и҆лъ
Ге́ль
Глꙋмлѧ́хсѧ
Гомо́лѧ
Горта́нное бѣше́нїе
Горꙋ́шично
Грамоти́ка
Грїго́рїи
Гро́бь неизцѣ́лен҇
Гс҇ди помл҃ꙋй
Гꙋме́ни
Давыд
Девте́ра
Деѯикра́тъ
Дїа́конїю а҆на́гностъскую
Догма́ты
Доздѣ о҆конча́сѧ
Дре́внїи члц҃ы

Азб6, Соф. 1567, 26–28об.

Дꙋх пифо́н꙽скїи
Дꙋшѝ сме́рть
Е῎хинъ
Е҆вдомо́н꙽да
Е҆гда̀
Еже
Е҆згꙋ́лѧ
Е҆ка́ти
е҆мманꙋ́и҆лъ
Е҆пен꙽дит
Епи́скоп҇
Е҆писто́лїѧ
е҆ресива
Есмь
Естество
Е҆тꙋмоло́гїѧ
Е҆фꙋдъ
Житїѐ и҆ жи́ѕнь ст҃го
За е́же
Заглавие
Заглавие
Змирна
Зна́менїѧ и҆ чюдеса̀
ѕвѣздосло́вїе
ѕло̀
Икѡна и҆ ѡ῎бразъ
И҆пофе́съ
И҆стꙋка́нное
И҆счеѕо́ша о῎чи моѝ
І῎го
І҆е҆рапо́ль
І҆е҆рихон҇
І҆ждивих • и҆ и҆ждивлен҇ бꙋ́дꙋ
І҆кос҇
І҆ри́несъ
Камиларѐ
Кано́ны
Ка́чьство
Кида́ръ
Кирїѧ́кин҇ и҆мер
Ко́въ
Ко́змосъ
козмо́с҇
Колѣ́но
Кꙋми́р
Ла́гиръ
Ливан҇
Лихои́мство, и҆лѝ лихоимѣ́нїе
Ло́кот꙽

ЛБ 1627, 110

Ло́но
Лѣпо
Лѣ́пта
Маггипї́искꙋю
Макелїѧ
Мам
Ма́нна
Марана́ѳа
Маргари́т
Мати́зма
Мирїада
Мꙋсикїѧ
На о῎бразѣ сшествїѧ стг҃о дх҃а, пи́шетсѧ, Чл҃къ сѣдит в те́мнѣ мѣстѣ
На́рдопи́стики
Нехла́ки
Ноѕдроро́гъ
Номоканон҇
Нѣ́дро
о агарꙗн҇ской скверной молитвѣ
О῎браз премдрости бж҃їѧ софї́ѧ
О҆бщенїе
О҆виле́ѡ҆
О҆ли́вныѧ
Орѳогра́фїѧ
О҆строже́лчїе
Пета́лїѧ зла́ты
Плищꙋ́етъ ѕѣ́лнѣ
По а҆лфави́тꙋ
Подви́жасѧ
Предисло́вие толкова́нию и҆ме́нъ чл҃ческих
Предсловїе имен члч҃ескихъ
Предсло́вїе і҆меном чл҃ческимъ
Прето̀р
Приведо́ша ю҆нца̀, и҆ поста́виша вѣнца̀
Просо́дїѧ
Прота́тїѡ̀
Про́тоспаѳа́рїе
Разꙋмно же да бꙋдетъ
Реѳандарь
Ро́ждїе
Са́ва
Саваитѧне
Саддꙋке́и
Салим
Самолю́бїе
самолюбїе. еже к тѣлу стрс҃ть, и угодное тому.
Сказа́нїе о҆ вѣнцѣ̀ о῎браза х҃а бг҃а нш҃го. ѿ о҃ н
Скопцы
Скуде́лник҇
Стихїѧ
Таи῎мичище
Тари́хо
Тропарь
Халколива́нови
Хо́ны
Хрисолиѳ
Хрис҇тосъ
Ѡ҆ А῎спидѣ глꙋхомъ
Це́ста
Что ес҇ о῎смъ часте́и сло́ва
Что̀ ес҇ у҆став҇ несребролю́бия
что ради члк҃ъ гл҃етсѧ по ѡ῎браѕꙋ бж҃їю і҆ по подобїю сотворен҇
Чюв҇ства
Шеста́ръ
Ю҆до́ль