в꙽

Title Sort descending Источник
(в) Что ес҇ соверше́нное достиже́нїе премдрсти
<>скому ѕловѣрїю
А῎гро́стъ
А῎зъ

ЛБ 1627, 1

А῎лефъ

Азб6, Соф. 1567, 5об.–6об.

А῎ме́ѳѵстъ
А῎риевъ лед
Ааса́рнъ
Аасба́й
Авдѣй
Авель
А҆г҃гелъ

Азб6, Соф. 1567, 7–8об.

Аґрѵпні́а
АДА́М꙽
Акадимі́а
А҆кафисмотосъ
Ака́ѳіст꙽
Акеѱе́й
А҆кин꙽ди́н҇
Акін҇дѵ́нъ
Акрі́ды
А҆кростихи́да

Азб6, Соф. 1567, 13–13об.

А҆кростихи́съ
А҆лаѹ҆котома́ты

Азб6, Соф. 1567, 17об.–18

Але́ктѡръ
Алефъ
Алеѯа́ндриа
А҆лкамеѡ῎ни
Аллилꙋ́іа
А҆лфа і҆ ѡ҆̀
А҆лфави́тъ

Азб6, Соф. 1567, 5–5об.

А҆лфавитъ
Алфавитъ
Аматтареі̀
А҆ми́нь

Азб6, Соф. 1567, 13

анаѳема
ан҇ѳипат

ЛЗ 1596, 2–3

А҆покали́ѱисъ

Азб6, Соф. 1567, 10

Апокалиѱисъ
А҆рама́ты
А҆реѡ҆паги́тъ
А҆рїи

Азб6, Соф. 1567, 23–24

А҆ртеми́да

Азб6, Соф. 1567, 32об.–34

А҆рхитрикли́н҇
А҆рцы ѹ῎рцый
Арцыѹрцыевъ постъ
А҆рꙋ́и а҆ри́си

Азб6, Соф. 1567, 22–22об.

Арꙋи ариси
арꙋї ариси
Асфалтъ

Азб6, Соф. 1567, 24

А҆с꙽сарїꙗ
А҆фона́сїѧ великаг҇. о҆ ст҃е́и тро҇цы і̓ ѡ҆ вѣре ка́ко вѣровати
А҆фо́нская гора̀
Аѳиноґе́н꙽
Аѳи́ны
Балена
Бале́на
Ба́лїи
Балшема
Ба́съ
Безѡбразꙋ́ю

ЛБ 1627, 4

без꙽мо́л꙽вникъ

ЛЗ 1596, 5

Би́с꙽сїною

Азб6, Соф. 1567, 36

Бла́гѡ

ЛБ 1627, 5–6

Бл҃гоискꙋствова́ти

ЛБ 1627, 8

Бл҃гомо́щн̆ое

ЛБ 1627, 8

Бл҃гоприсѣди́телный

ЛБ 1627, 9

Бл҃гота̀

ЛБ 1627, 10

Бл҃гота̀

ЛБ 1627, 10

Боба́къ
болѣ́знь в꙽ чресла̀х
бре́мѧ

ЛЗ 1596, 3

Бре́мѧ

ЛБ 1627, 16

Брѧца́ла
бѣ́дный

ЛЗ 1596, 3об.

Бѣ́дный
Бѣ́дство
бѣ̑д꙽ство

ЛЗ 1596, 3

бѣжде́нїе

ЛЗ 1596, 3

В коли́ко и῎мѧ дѣлитсѧ
В лахе́рны
В о́нь
В роско́шех
Ва́і҆ѧ о҆форо́съ
Вивлїѧ
Виса́дїя
виссон꙽
ви́с꙽со
вис꙽сонъ
Вита
Витѣя
Вифе́зда
власы̀ в꙽ но́сѣ
Во ѡблашьски
Водова́жда
Вопрос҇. Что ес҇ чревобѣсїе
Врахмани
Врета́ниꙗ
вселе́н꙽наѧ

ЛЗ 1596, 5об.

Въдворѧ́юсѧ
Възбра́нный
Вънꙋтр ꙋ́дꙋ храмины̀
Вънꙋ́тръ гра́да
Вънꙋтръ ꙋ́дꙋ ст҃лища
Въсхити́ша Сѵ́мона влъ́хва бесплъ́тнїи на̀ въздꙋ́хъ
Вѣ́ е῎свѣ
Вѣ́тїѧ
В꙽ виссон҇
В꙽ вѣ́денїи
в꙽ Дс҃ѣ
В꙽ скꙋде́лницѣ
в꙽ сѣде́нїю жи́лы кро́внїи
Га́за
Газоѳила́киѧ
Гле́зна
Глики́змо
Глꙋмлю́сѧ
Гортанобѣ́сїе
Грамоти́ка
Гро́бь неизцѣ́лен҇
Гс҇ди помл҃ꙋй
Деѯикра́тъ
Дїа́конїю а҆на́гностъскую
Дра́чїе
Дре́внїи члц҃ы

Азб6, Соф. 1567, 26–28об.

Дръжавствꙋ́ю
Дш҃евныи блꙋдъ
Дѣ̀і҆с҃ъ
Е҆внꙋх
Е҆гда̀
Е҆згꙋ́лѧ
Еле́йный хлѣ́бъ
Е҆пикѹ́ръ
Епи́скоп҇
Житїѐ и҆ жи́ѕнь ст҃го
Жи́ть
Заглавие
Закров҇
зми́рна
Зна́менїѧ и҆ чюдеса̀
Зрѣ́нїе
Изви́тїе слове́съ
Изꙋмле́нїе
И҆лири́къ
Имство в꙽ дꙋшѝ
Инокъ
Иноча́дый
И҆пофе́съ
Иссꙋча́ю
И҆стꙋка́нное
И҆счеѕо́ша о῎чи моѝ
І҆ждивих • и҆ и҆ждивлен҇ бꙋ́дꙋ
І҆нди́ктъ
Ка́кѡ
кентина́рь
кесарь
Ко́жѣ
Коркоди́лъ
коркоди́лъ
Ко́ха
коха́н҇е сѧ в꙽ роско́шных потра́вах

ЛЗ 1596, 11об.–12

Кра́егранесъ
Кръ́вь
Кꙋ́десъ
Ласкосръ́дый
Левиа҆ѳам
Ле́въ
Лев꙽ви́те
Ли́хва
Лише́нїе
Лиѳостротон҇
Любоимѣ́нїе

ЛБ 1627, 113

Любомдрїе

ЛБ 1627, 113

Любомдръ

ЛБ 1627, 113

Люботрꙋ́дїе

ЛБ 1627, 113

Лꙋнѧ́щїйсѧ

ЛБ 1627, 110

ма́лаѧ ко́стъ в꙽ го́лени
Ме́дъ ди́вїи
Мꙋсикїѧ
На о῎бразѣ сшествїѧ стг҃о дх҃а, пи́шетсѧ, Чл҃къ сѣдит в те́мнѣ мѣстѣ
Ноѕдроро́гъ
Нощныи вра́нъ на ны́рищи
О҆ постѣ̀, а҆рцы̀ у҆рцы́евѣ
О῎браз премдрости бж҃їѧ софї́ѧ
Орѳогра́фїѧ
Предисло́вие толкова́нию и҆ме́нъ чл҃ческих
Предсловїе имен члч҃ескихъ
Предсло́вїе і҆меном чл҃ческимъ
препоси́т꙽
Салама́ндръ провоан҇скїи
Сказа́нїе о҆ вѣнцѣ̀ о῎браза х҃а бг҃а нш҃го. ѿ о҃ н
смерчь
смрчь, пиявица, ѡблакь кои дьждь носи.
Спо́ды
статиръ
Стомах
сѣ́нь
Халколива́нови
халкопра́тїѧ
что ес҇ бг҃ꙋ и῎мѧ
что ради члк҃ъ гл҃етсѧ по ѡ῎браѕꙋ бж҃їю і҆ по подобїю сотворен҇
Шива́да
Ѱалты́рь
Ꙗ҆ко бц҃ꙋ величаем
ꙗ῎зычка̀ в꙽ го́рлѣ пале́нїе