то

Title Sort descending Источник
(в) Что̀ е῎сть состав҇
(в) Что ес҇ существо, и҆ по чему̀ речется ес҇ство
А҆ тѝ е҆сть
А῎гг҃елъ
Агрипниа
Аґрѵпні́а
Акін҇дѵ́нъ
А҆криды
А҆лїѳе́і҆ане т̑ꙋ то
Ами́нь
Аморреискаѧ
А҆на́ниа
А҆нафематики
А҆нкиди́нъ
Ан꙽геле́итин҇

Азб6, Соф. 1567, 9–9об.

Апо тꙋ просопꙋ
А҆покалипси́съ е҆ме́ то
А҆покали́ѱе мѐ т̑о
А҆покали́ѱисъ

Азб6, Соф. 1567, 10

армисти́циумъ
А҆рхѝстрати́гъ

Азб6, Соф. 1567, 9об.

Арцыѹрцыевъ постъ
А҆сирї́ѧ
А҆смоде́о҆съ
Аѳана́сїй
Аѳи́на

Азб6, Соф. 1567, 30об.–32об.

Аѳи́ны
Ба́лїи
Баронѣ́й
Безмол҇вное
Блгдть
Блг҃одѣть
Бл҃госло́ви
Бо̀ т̑о
Боба́къ
Бождре́ние
В лахе́рны
Вита́ет
Вифлеѡм҇
Вопрос҇. Что ес҇ чревобѣсїе
Всепло́дие
Всепло́дїе
Вѣино
Гавва́ѳа
Газоѳила́киѧ
Генесис то фео҆то́кꙋ
Горта́нное бѣше́нїе
Гс҇дь
Гꙋ́сли
До́брое приста́нище
Дра́чїе
Дре́внїи члц҃ы

Азб6, Соф. 1567, 26–28об.

Е῎л꙽лины
Е῎хинъ
Е҆сми́рнисмено вино̀
Е҆фꙋдъ
Жидови́нъ
Жи́лицѣ
Житїѐ и҆ жи́ѕнь ст҃го
Завѣ́тъ
Заимода́вец҇
Змирна
зми́рна
Избыточествꙋ́ю
Извѣ́тъ
Изли́шїе
И҆пофе́съ
И҆стꙋка́нное
І῎го
І҆нди́ктъ
К томꙋ̀
ка пе́н то
Карва́на
Кида́ръ
Ки́тръ вѣ́иѧ
кормило вѣтреное
Кра́егранесъ
Кꙋпи́на
Лахе́рна
Ливан҇
Ливерти́н҇ска
Лишшеимѣ́нїе
Любопочита́юсѧ

ЛБ 1627, 113

На о῎бразѣ сшествїѧ стг҃о дх҃а, пи́шетсѧ, Чл҃къ сѣдит в те́мнѣ мѣстѣ
О҆ постѣ̀, а҆рцы̀ у҆рцы́евѣ
О҆ψи́мъ
О҆бꙋчаи
О҆виле́ѡ҆
О҆глашен҇
пинаки́да
Плищꙋ́етъ ѕѣ́лнѣ
Подви́жасѧ
Предисло́вие толкова́нию и҆ме́нъ чл҃ческих
Предсло́вїе і҆меном чл҃ческимъ
Приведо́ша ю҆нца̀, и҆ поста́виша вѣнца̀
Родъ, и҆ ро́дъ
Рꙋкоположил
Сказа́нїе о҆ вѣнцѣ̀ о῎браза х҃а бг҃а нш҃го. ѿ о҃ н
Сказа́нїе, еж чт̑о знаменꙋ́ют
сѣ́нь
То агїѡн҇ мадилиѡс҇
халкопра́тїѧ
Хара́дръ
Хо́ны
Цѣломдрие
ѥн футу то савекъ