О именьхъ и гл҃емыхъ жидовьскымь ꙗзыкъмь (PC).

Текст словаря для браузера Edge на PC.

(л. 169об.)

О и̇меньхъ и̇ гл҃емыхъ жидовьскымь ꙗ̇зыкъмь · сказано · и̇ преложено неразѹмноѥ̇ на разѹмъ ⁘

1. ӓдамъ ·  т ⃝ · землѧ въплъщена · ил҃и родѧщии̇сѧ · и̇ли свѣдѣнива ⁘

2. сифъ ·  т ⃝ · основаниѥ̇ ⁘

3. каи̇нъ ⁘  т ⃝ · образъ рьвениꙗ̇ ⁘

4. авель ·  т ⃝ · пара и̇ли сѣтва ⁘

5. малелѣи̇лъ ⁘  т ⃝ · правда крѣпка · и̇ли препона крѣпка ⁘

6. а̇редъ ⁘  т ⃝ · сълазъ ⁘

7. енохъ ⁘  т ⃝ · поновлениѥ̇ ⁘

8. мафѹсала ⁘  т ⃝ · пѹщенъ ⁘

9. ламехъ ⁘  т ⃝ · || (л. 170) бл҃гоѹмьнъ ⁘

10. ноӥ ⁘  т ⃝ · потворениѥ̇ ⁘

11. симъ ⁘  т ⃝ · съвьршениѥ̇ ⁘

12. хамъ ·  т ⃝ · дьрзъ ·

13. и̇афетъ ·  т ⃝ · раширениѥ̇ ·

14. арфаксадъ ·   т ⃝  прр҃чьство видимо ·

15. е̇веръ ·  т ⃝ · разѹмъ · или преходѧи̇ ⁘

16. фалекъ ⁘  т ⃝ · раздѣлениѥ̇ ⁘

17. нахоръ ⁘  т ⃝ · ѹза видимъ ⁘

18. салефъ ·  т ⃝ · отъпѹщениѥ̇ ⁘

19. рамелѣи̇лъ ⁘  т ⃝ · молениѥ̇ послѣднеѥ̇ ⁘

20. фара ⁘  т ⃝ · бл҃гоѹханиѥ̇ поздьно ⁘

21. ӓврамъ ⁘  т ⃝ · оц҃ь высокъ ⁘

22. а̇враӓмъ ⁘  т ⃝ · оц҃ь вышнѧго · и̇ли оц҃ь странамъ ⁘

23. и̇сакъ ⁘  т ⃝ · смѣхъ · и̇ли радость ⁘

24. и̇ꙗковъ ⁘  т ⃝ · прельстьникъ или послѣднеѥ̇ дьржа ⁘

25. и̇савъ ⁘  т ⃝ · сборъ камѧнъ · или дѹбовъ ⁘

26. рѹвимъ ⁘  т ⃝ · овцѧ бж҃иꙗ̇ ⁘

27. сѹмео̇нъ ⁘  т ⃝ · послѹшаи̇ ⁘

28. левги ⁘  т ⃝ · помнѣньѥ̇ ⁘

29. и̇ю̇да ⁘  т ⃝ · и̇сповѣданьѥ̇ ⁘

30. и̇сахаръ ⁘  т ⃝ · мьзда ⁘

31. заѹ̈лонъ ⁘  т ⃝ · даръ ⁘

32. данъ ⁘  т ⃝ · сѹдъ ⁘

33. нефталимъ ⁘  т ⃝ · подъꙗ̇тиѥ̇ ⁘

34. гадъ ⁘  т ⃝ · повелѣниѥ̇ ⁘

35. и̇о̇сифъ ⁘  т ⃝ · приложениѥ̇ ѹ̇коризнѣ ⁘ ||

(л. 170об.)

36. вениаминъ ⁘   т⃝ · чадо болѣзньно ⁘

37. мьлхиседекъ. т. оц҃ь правьдьнъ.

38. фелохъ. т. юдесьнъ.

39. есромъ. т. лукъ вѣчныи.

40. харминъ. т. виноградъ мои.

41. емуилъ. т. десница крѣпка.

42. иеминъ. т. десницѧ.

43. оѥль. т. храмъ.

44. иахеиа. т. готово.

45. соѥ. т. бѣло.

46. гирсамъ. т. обитьць.

47. каафъ. т. сборникъ.

48. аунанъ. т. источникъ.

49. силомъ. т. безаконьѥ.

50. фаресъ. т. прегражениѥ.

51. зара. т. яснъ.

52. фода. т. чрьвь.

53. сефонъ. т. страхъ.

54. иессаръ. т. крѣпъкъ.

55. фусилимъ. т. свьршенъ.

56. уврия. т. сильнъ.

57. ефраимъ. т. широкъ.

58. манасии. т. проданъ.

59. пентефрии. т. видимъ.

60. савахаръ. т. пьрвѣсньць.

61. уаросъ. т. старѣишина.

62. сумифора. т. просвѣщениѥ красно.

63. леуеиде. ||