сава

Submitted by admin on Sun, 06/07/2020 - 14:41
Номер о именехъ
476.00
Греческий протограф

0447. Σαβά. ἡ βασΐλϊσσα Αἰθϊοπΐας, ἣν καλοῦσιν τὰ ἔθνη Σϊβύλλαν.

РГБ, ф.304.I, № 2(2027)

0309. сава. цс҇рѧ мурьска

л. РГБ, ф.304.I, № 2(2027)

л. 149

РГБ, Унд.1 О именех

0309. сава. цр҃ѧ мѹрьска.

л. РГБ, Унд.1 О именех

л. 473об.

РНБ, Q.п.I.18

0130. сава⁘ Ⓣ· цс҇рца мурьска⁘

л. РНБ, Q.п.I.18

л. 172

Такс_О_именех_Унд_1
Такс_О_именех_Тр.2
Такс_О_именех_Q.п.1.18