христос҇

Submitted by admin on Sat, 05/23/2020 - 14:18
Номер ранний азбуковник
760.00
Номер ранний азбуковник2
760.00
л. РНБ, СПбДА.АII/394

л. 46об.–47об.

РНБ, СПбДА.АII/394

0701. ев христос҇, Ⓣ пома́заны. хрис҇тїе б̑о. і҆ цр҃їе, і҆ е҆вре́й во и῎лтс҇ѣхъ нарица́хꙋсѧ. сирѣч҇ пома́заницы помазова́хꙋсѧ ми́ром. во цр҃ьский ие҆рѣ́искїй чи́нъ. хризмо б̑о, е҆вре́и҆ски пома́занїе гл҃ет꙽сѧ. того̀ ра́ди. г҃ь нш҃ъ і҆евреи῎ски, х҃с. нарица́е҆тсѧ. помаза бо сѧ тои, разꙋ́мным ми́ромъ сирѣч҇ ст҃ымъ дх҃омъ. ꙗ῎ко же пи́шетсѧ дх҃ъ гс҇нь на мнѣ̀. е҆го ж ра́ди пома́за мѧ, и҆ про́тчее҆. сего̀ ра́ди і҆ мы̀ вѣ́рꙋю҆щїи҆, во ѿц҃а, и҆ сн҃а и҆ ст҃го дх҃а. нари́чемсѧ хрс҇тиꙗ῎нѣ; с̑ирѣч҇ цр҃ско. || (л. 47) і҆ерѣ́и҆ско нарече́ние҆ приꙗ῎хомъ. ꙗ῎ко ж е῎сть пи́сано, сотворѝ на́съ бг҃ви нш҃емꙋ цр҃ѧ і҆е҆рѣѧ҆. понеж и҆ мы̀ во ст҃ом крщ҃е́нїи҆. помазꙋ́еми быва́е҆мъ ми́ром. тѣ́м꙽ же и҆ хрис҇тиѧ῎нѣ нарѣко́шасѧ, с̑ирѣч҇ помазанѝ са́ми. христѝ б̑о, ꙗ῎ко ж речес҇ вы́ше ца́рїе҆. і҆е҆рѣ́ѧ҆ нарица́хꙋсѧ. сего̀ ра́ди ѡ҆̀ христиꙗ῎нинѣ потщис҇ зва́нїе҆ своѐ неврежено̀ сохрани́ти. цр҃ѧ б̑о и҆е҆рѣ́ѧ҆ і҆ ꙗ҆зы́къ ст҃ъ сотвори́ тѧ бг҃ъ. собьлю́д꙽на вмѣ́сто цр҃ска і҆е҆рѣ́и҆ска званїѧ҆. ра́бъ грѣхꙋ̀ и҆ по́дрꙋгъ врагꙋ̀ ꙗ҆ви́шис҇. хрис҇тиꙗ῎нин҇ б̑о толкꙋ́е҆тсѧ || (л. 47об.) црс҇ко і҆е҆рѣ́и҆ско свѧще́нїе҆; і҆ кото́рый, е῎сть хрс҇тиѧ῎нинъ; то́чїю҆ и῎же всѧ̀ за́повѣди хс҇а бг҃а і҆ твор꙽ца̀ свое҆го̀ хранѧ́й; христо́съ, б̑о цр҃ь і҆е҆рѣ́й толкꙋ́е҆тсѧ. тѣ́мъ ж и҆ на́мъ хрс҇тїѧ῎ном досто́и҆тъ воцр҃итис҇ надъ страстьмѝ.

Такс_РанАзбТолкНеудобСлово
Такс_РАТН_РНБ.СПбДА_394