Алимбїѧ

Submitted by admin on Sun, 03/11/2018 - 21:38
Номер типографский азбуковник
490.00
Номер типографский азбуковник2
490.00
БАН, Арх. Д. 446

00202. ри А҆лимбї́ѧ [црьс҇ е҆лли ниж, ѡо҃з] Ⓣ о҆бход со́лнечныи четверолѣтныи. в о́нь же го́дъ ри́млѧне и҆сходѧ́ще вн̑ѣ гра́да, творѧхꙋ глꙋмле́нїѧ [безчинїѧ]. и҆гры̀, и҆ борбы̀, и҆ ко́н꙽скаѧ ѹ҆риста́нїѧ. і҆ побѣди́вшим даѧ́хꙋсѧ по́чести вѣнцы̀.

л. БАН, Арх. Д. 446

л. 16

РНБ, Q.XVII.185

00264. [Л҃В] рим҇ А῎лимбиѧ. обход солн҃чныї четверолѣтныї. в он҇ же году. [криниц҇ глв҇. ѳ҃і. ниж, сх. ѱв҃.] римлꙗне на игрища и῎сходꙗща глꙋмлениꙗ [] и і῎гры і҆ борбы || (л. 72об.) и кон҇ское ꙋ῎ристание῎ творꙗхꙋ. и῎ побѣдив҇шим҇ почести вѣнцы даꙗ῎ху от маслин҇.

л. РНБ, Q.XVII.185

л. 72–72об.

БАН, 33.9.1

00253. [К҃З] А҆лимби́я, о҆бход со́лнечный четве́ролѣ́тный. в о́н же год ри́млꙗне на и҆гри́ща и҆ѕходꙗ́ще, глꙋмле́ния і҆ и҆гры̀ и҆ борбы̀, і҆ ко́ньскаꙗ у҆риста́ния творꙗ́хꙋ. і҆ побѣди́вшим по́чести вѣнцы̀ даꙗ́хꙋ • [бг҃ослов҇, сл҇. ѕ҃. сх. к҃ѳ.] Ιмꙗ́хꙋ е῎ллини тризнища и҆менова́хꙋся. о҆лимби́ꙗ. пифи́я. и҆стми́я. неме́я • і҆ во о҆лимбе́и же побѣжда́хꙋ, даꙗ́хꙋ [вѣнцы от маслиц] имѣ яблони, ꙗж бг҃ослов҇ і҆гра́ния наречѐ, [дая́хꙋ им҇ вѣнцы̀] || (л.67 об.) а҆ и҆же побѣжда́хꙋ в пи́ѳи, даꙗ́хꙋ им ꙗ῎блоки, ꙗ῎же бг҃ослов҇ и҆гра́ние наречѐ • занѐ і҆гра́ние е῎сть, і҆ дѣ́тем дар си́цевъ тре́бе е῎сть • во і҆стьми́и же, даꙗ́хꙋ побѣжда́ющим вѣ́тви от бо́рия • в неме́и же, побѣжда́ющим, дава́хꙋ селе́ния • от них же почте́ни тогда̀ бꙗ́хꙋ ѕл̑оче́стний ю́ноша •

л. БАН, 33.9.1

л. 67–67об.

РГБ, Тих.338

00250. [К҃З] [криниц, гл. ѳ҃і. ниж, сх, рн҃е. т҃л. у҃л.] А҆лимбиꙗ, обход слнч҃ный четве́ролѣ́тный. в о́н же год римлꙗне на і҆гри́ща и҆зходꙗ́ще, глꙋмле́ниꙗ і҆ и҆гры̀ і҆ борбы̀, і҆ ко́ньскаꙗ у҆риста́ния творꙗ́хꙋ • і҆ побѣди́вшим по́чести вѣнцы̀ даꙗ́хꙋ • [бг҃ослов҇, сл. ѕ҃. сх, к҃ѳ.] Ι҆мꙗ́хꙋ е῎ллини тризнища, і҆менова́хꙋсꙗ • о҆лимби́ꙗ • пифи́ꙗ • і҆стми́я • неме́ꙗ • і҆ во о҆ли́мбе і῎же побѣждахꙋ, даꙗ῎хꙋ вѣнцы̀ от ма́слиц • а҆ и́же побѣждахꙋ в пи́ѳи, даꙗ῎хꙋ и́мъ ꙗ῎блоки, ꙗ῎же бг҃осло́въ і҆гра́ние наречѐ • занѐ і҆гра́ние е῎сть • і҆ дѣ́тем дар си́цевъ тре́бе е῎сть • во і҆стьми́й же, даꙗ῎хꙋ побѣжда́ющим вѣ́тви от бо́рия • в неме́и же, побѣждающим, дава́хꙋ селе́ния • от них же почте́ни тогда̀ бꙗ́хꙋ ѕл̑оче́стнїй ю῎ноша •

л. РГБ, Тих.338

л. 35об.

РНБ, Сол. 18/18

00339. А҆лимби́я, о҆бход слнч҃ный, четве́ролѣ́тный, криниц. гл. ѳ҃і. ниж. сх. о҃г. рл҃з. рн҃е. т҃л. у҃л. фк҃е. у҃о. || (л. 62об.) в о́н же год ри́млꙗне на и҆гри́ща и҆сходꙗ́ще, глꙋмле́ниꙗ, і҆ и҆гры̀, и҆ борбы̀, и҆ ко́нскаꙗ ꙋ҆риста́ниꙗ творꙗ́хꙋ. и҆ побѣди́вшим по́чести вѣнцы̀ даꙗ́хꙋ • И҆мꙗ́хꙋ е῎лини три́знища четы́ре, и῎же и҆менова́хꙋся. о҆лимби́я, пифи́а, і҆стми́а, неме́я, бг҃ослов҇, сл. ѕ҃. сх. к҃ѳ і҆ во о҆лимбе и῎же побѣжда́хꙋ, даꙗ῎хꙋ вѣнцы̀ от ма́слиц • а҆ и́же побѣжда́хꙋ в пи́фи, даꙗ῎хꙋ им ꙗ῎блоки, ꙗ῎же бг҃осло́въ і҆гра́ние наречѐ • занѐ и҆гра́ние е῎сть • і҆ дѣ́тем дар си́цевъ тре́бѣ е῎сть • вои́стьмїи же даꙗ῎хꙋ побѣжда́ющим, вѣ́тви от бо́рия • в неме́й же побѣжда́ющим, даꙗ῎хꙋ селе́ниꙗ • от них же поте́ни бꙗ́хꙋ тогда̀ зло̀че́стнїи ю῎ношы. [ниж, сх, у҃в. фл҃ѕ.]

л. РНБ, Сол. 18/18

л. 62–62об.