Америка полуденная

Submitted by admin on Fri, 03/09/2018 - 22:12
Номер типографский азбуковник
413.00
Номер типографский азбуковник2
413.00
БАН, 33.9.1

00236. [козмограѳ. там же, глв҃а, о҃е.] А҆мерика полꙋденная, нари́четсꙗ но́вой свѣт

л. БАН, 33.9.1

л. 64

РГБ, Тих.338

00220. [кос҇. граѳ҇. глв҃а, о҃е. выш҇, сх, з҃і.А҆мери́ка полꙋденная, нари́четсꙗ но́вой свѣт. [там же, гл. в҃.]

л. РГБ, Тих.338

л. 34

РНБ, Сол. 18/18

00287. [К҃Д] А҆мери́ка полꙋ́ден҇ная, нари́чется но́вой свѣт. коз. граѳ. глав҇, о҃е. [ниж, сх. з҃і.]

л. РНБ, Сол. 18/18

л. 59

РГБ, Рум. 2

0043. А҆мери́ка. <тол҇.> полуденаꙗ. <> наричется новои свѣт. коз. граѳ. глав҇. о҃е.

л. РГБ, Рум. 2

л. 3об.