Авва

Submitted by admin on Sun, 03/04/2018 - 15:02
Номер типографский азбуковник
211.00
Номер типографский азбуковник2
211.00
БАН, Арх. Д. 446

[см. выше]

РНБ, Q.XVII.185

00145. [выш҇, сх. а҃.] Авва || (л. 67об.) по е῎вреискиї, ав҇ва, а῎ по греческиї, патер а῎ по рꙋскиї, отц҃ъ. [патерик҇ скитцкиї] нѣцыї же е῎же ав҇ва толкꙋют быти тꙋю рѣч҇. великиї отц҃ъ. но нѣст та́ко, и῎ се л꙽жут. а῎вва бо толкꙋетсꙗ точию отц҃ъ. а῎ великиї не прикла́дывати.

л. РНБ, Q.XVII.185

л. 67об.

РНБ, Сол. 18/18

00161. жи А҆вва, ѡц. ниж, сх. ум҃ѕ. Зр̑и ни́же во и҆менех, а῎за.

л. РНБ, Сол. 18/18

л. 55

Такс_ТипАзб_Источник
РГБ, Рум. 2

0028. жи А῎вва, тол҇. отц҃ъ.

л. РГБ, Рум. 2

л. 3