Агатес

Submitted by admin on Thu, 03/01/2018 - 13:46
Номер типографский азбуковник
182.00
Номер типографский азбуковник2
182.00
БАН, Арх. Д. 446

[см. выше]

БАН, 33.9.1

00143. А҆ха́тис҇ [сардон́иѯъ], тол. а҆ха́тис҇ е῎сть ка́мень че́стен҇. а῎ки у҆сѣ́чен҇. [члв҃ческого но́гстя шар съ ꙗ῎ностию и҆мꙋ́щаго.] і῎же о҆брѣта́етсꙗ в ски́ѳех. во внꙋ́треней варварїй сирстей. скифи́ю же дре́вний нарица́ютъ страну̀ т̑ꙋ сѣверную. и῎же сꙋт готфи, и҆ давни́ки. о҆стрим же і҆ помазꙋ́ем на лицѣ̀. у҆сѣка́ние востлаплꙗ́ет скорпїино. і҆ е҆хи́днино. писан҇, ниж, сх, та҃і.

л. БАН, 33.9.1

л. 61

РГБ, Тих.338

00127. А҆хатис҇ [сардониѯъ], тол. а҆ха́тис҇ е῎сть ка́мень че́стен҇. члв҃ческого но́гътя шар съ ꙗ῎ностию і҆мꙋ́щаго. і῎же о҆брѣта́етсꙗ в ски́ѳех. во внꙋ́треней варварїй сирстей. скифи́ю же дре́внїй нарица́ютъ странꙋ̀ т̑ꙋ сѣ́вернꙋю. и῎же сꙋ́ть [ниж, сх, н҃д.] го́тфи, і҆ давни́ки. о҆стрим же і҆ помаѕꙋ́емъ на лицѣ̀. у҆сѣка́ние востлаплꙗ́ет скорпи́ино. і҆ е҆хи́днино. пи́сан҇, ниж, сх, [н҃ѕ] та҃і.

л. РГБ, Тих.338

л. 31об.

РНБ, Сол. 18/18

00130. А҆га́тес҇, ка́мень е῎сть. козграѳ҇. гл. м҃. а҆гага́токъ. и҆ а҆ха́тис҇, о῎н же. чернъ и҆ свѣ́тель. а҆ а́ще бꙋ́дет зазжен҇, і҆ он҇ и҆ в водѣ̀ гори́тъ. а҆ гасят е҆го̀ ма́слом всꙗ́ким. помога́ет от падꙋ́чей болѣ́зни, и҆ дꙋ́хи нечи́стыꙗ отгоня́етъ, и҆ сопротивлꙗ́ется им, і҆ волхвом. и҆ у҆жѝ отгонꙗ́етъ, того̀ ра́ди и҆ орлы в гнѣзда своѝ е҆го̀ кладꙋ́тъ, чтоб ꙋ҆жы̀ от гнѣ́здъ их бѣ́гали. а҆ нахо́дꙗт е҆го̀ в а́глинском кореле́вствѣ. і҆ в скиѳѣх, во внꙋ́тренѣй варварїи сирстѣй • скифи́ю же дре́вний нарица́ют странꙋ̀ т̑ꙋ сѣвернꙋю. и῎же сꙋ́ть го́тфы, ниж, сх, рн҃з. і давни́ки [а῎глинская землꙗ̀]. ниж, сх, р҃о. А҆ о҆стри́м꙽ же и҆ помазꙋ́ем на лицѐ. ꙋ҆сѣка́ние востлапля́етъ скорпи́йно [і҆ е҆хи́днино. ниж. сх. рм҃ѕ.].

л. РНБ, Сол. 18/18

л. 54

Такс_ТипАзб_Источник