Анафемотисание

Submitted by admin on Wed, 02/28/2018 - 19:54
Номер типографский азбуковник
171.00
Номер типографский азбуковник2
171.00
БАН, 33.9.1

00136. [предислов҇. книг҇. маѳ҇. лис҇. в҃і. г҃і.] А҆нафе́[ѳе́]мотиса́ние, отлꙋче́ние •

л. БАН, 33.9.1

л. 59об.

РГБ, Тих.338

00120. [предислов҇, книг҇. маѳ. лис҇. в҃і. г҃і.] А҆наѳе́мотиса́ние, отлꙋче́ние.

л. РГБ, Тих.338

л. 30об.

РНБ, Сол. 18/18

00119. А҆нафе́мотиса́ние. отлꙋче́ние. предислов҇. книг҇. маѳ. лис҇. в҃і. г҃і.

л. РНБ, Сол. 18/18

л. 53

РГБ, Рум. 2

0018. [предис҇. книг҇. маѳ. лис҇. в҃і. г҃і.] А҆нафемотиса́ние, тол҇. отлуче́нїе.

л. РГБ, Рум. 2

л. 2