О агарѣ

Submitted by admin on Mon, 02/26/2018 - 20:59
Номер типографский азбуковник
166.00
Номер типографский азбуковник2
166.00
БАН, 33.9.1

00132. [Д҃Ι] О҆ а҆гарѣ • [бытя. ѕ҃і.] А҆га́рь ра́бы́ни была̀ саррина, зачат от а҆вра́ма родѝ і҆зма́йла • [бытя. к҃а. ниж. сх. со҃з. у҃п. фк҃в.] і҆зма́илъ же бꙗ́ше, д҃і ти. лѣт е҆гда̀ и҆ѕы́де в пꙋсты́ню с ма́терию свое́ю і҆ бꙗ́ше с ним бг҃ъ, і҆ возрастѐ, і҆ всели́сꙗ в пꙋсты́ню, і҆ бы́сть стрелец҇ • і҆ жит в пꙋсты́ни ѳара́й • і҆ приведѐ е҆мꙋ̀ ма́ти ег҇ женꙋ̀ от е҆ги́пта • [бытя. к҃е. ниж. сх. со҃з. у҃п.] і҆ роди, в҃і. сн҃овъ. і҆ от тѣх по́йде изма́ильтески род, сий сꙋ́ть кн҃ѕи • в домех их і҆ во ꙗ҆ѕы́цѣх их • всели́въ же сꙗ измаил і҆сав҇ от е҆вила́та, до си́ра, і҆же е῎сть ли́цъ е҆ги́птꙋ, да́же доходꙗ́щи сири́й, пред лицем бра́тия своея̀ ꙋ҆сели́сꙗ. жит же і҆сав҇, рл҃з. лѣт и҆ у҆мре • [галат. с҃і.] Е҆сть гора̀ а҆га́рь, во а҆рави́й прилагает же сꙗ нн҃ѣшнемꙋ і҆е҆рс҇лимꙋ работает с ча́ды свои῎ми • [бытя, к҃е.] Хеттꙋра же роди а҆врамꙋ, ѕ҃.ра ча́да, ѕемврама, і҆ мада́на, і҆ [ниж. сх. то҃е.] мавиꙗ́ма, || (л. 57об.) і҆ е҆во́ка, і҆ сое҆на • да́стъ же а҆врам и҆саа́ку сн҃ꙋ свое҆мꙋ̀ вс̑е и҆мѣ́ние своѐ, сн҃ом же заложниц҇ своих да́стъ а҆врам да́ры, і҆ отпꙋсти́ ꙗ̀ от и҆саа́ка сн҃а свое҆го̀, е҆щѐ жив҇ сы́й, на́ ѕемлю восто́чнꙋю • жит же а҆врам, ро҃е. лѣт, і҆ ꙋ῎мре і҆ погребо́ша е҆го̀ сн҃ове е҆го̀ і҆сак҇, і҆ изма́илъ, в пеще́рѣ сꙋгꙋ́бѣй, на селѣ̀ е҆ѳро́нове сн҃а а҆са́рова хетѳе́ꙗнина, е῎же е῎сть прꙗ́мо мамври́й • [бытя, к҃г.] і҆дѣ́ же са́рра погребена̀ быс҇ть. жит же са́рра, рк҃з. лѣт, а҆ у῎мре, во́ граде, а҆ в рꙋ́це, с̑е же е῎сть, [ниж, сх, с҃ѕ, фп҃з.] хеврон҇, в ѕемлѝ ханаа῎ньстей •

л. БАН, 33.9.1

л. 57–57об.

РГБ, Тих.338

00116. [Д҃І] О҆ а҆га́ре. [быт, ѕ҃і] А҆га́рь рабы́ни была̀ саррина,

л. РГБ, Тих.338

л. 29об.–30

РНБ, Сол. 18/18

00114. [Д҃І] О҆ а҆га́рѣ. жи А҆га́рь рабы́ни была̀ саррина, зача́тъ от а҆вра́ма родѝ, и҆зма́йла • изма́ил же бя́ше, д҃і. лѣт. быт. к҃а. ниж, сх, со҃з. у҃п. фк҃в. е҆гда̀ и҆зы́де в пꙋсты́ню с ма́терию своею̀, и҆ бя́ше с ним бг҃ъ. и҆ возрастѐ, і҆ всели́ся в пꙋсты́ню, и҆ бы́сть стрѣлец. и҆ жи́тъ в пꙋсты́ни фара́й • і҆ приведѐ е҆мꙋ̀ ма́ти его̀ женꙋ̀ от е҆ги́пта • и҆ родѝ в҃і. сн҃овъ. быт. к҃е. ниж, сх, со҃з. у҃п. і ҆ѿ тѣх по́йде изма́ильтеский род, си́й сꙋ́ть кн҃зи • в домѣх их, и҆ въ ꙗ҆зы́цѣх и῎хъ • вселив҇ же сꙗ изма́илъ от е҆вила́та, до си́ра, и῎же е῎сть ли́цъ е҆ги́птꙋ, да́же доходꙗ́щи сирїи, пред лицем бра́тїи своея̀ всели́ся. быт, ѕ҃іЕ῎сть гора̀ а҆га́рь, галат, с҃і. во а҆равїи прилага́етъ же ся нн҃ѣшнемꙋ і҆е҆рс҇ли́мꙋ, рабо́таетъ с ча́ды свои῎ми • Хеттꙋ́ра родѝ. а҆вра́мꙋ, ѕ҃. ра ча́да, быт, к҃е. земвра́ка, и҆ мада́на, [ниж, сх, то҃е.] і҆ мадиа́ма, і҆ ево́ка, и҆ сое́на • дастъ же а҆враам і҆саа́кꙋ сн҃ꙋ своемꙋ̀ всѐ и҆мѣ́ние своѐ. сн҃о́м꙽ же зало́жницъ своих да́стъ || (л.52об.) а҆врам да́ры, и҆ отпꙋстѝ ꙗ от і́саа́ка сн҃а своего̀, е҆щѐ жи́въ сы́й, на́ землю восто́чнꙋю • жи́т же а҆врам, ро҃е. лѣт, і҆ ꙋ́мре [ниж, сх, тп҃в.] • и҆ погребо́ша е҆го̀ сн҃ове е҆го̀ і҆саа́къ, і҆ изма́илъ, в пеще́рѣ сꙋгꙋ́бѣй, на селѣ̀ е҆фро́нове сн҃а хетве́ꙗнина, е῎же е῎сть прꙗ́мо мамврїи. и҆дѣ́ же сарра, быт, к҃г. погребена̀ бы́сть • Жи́т꙽ же сарра, ниж, там же лис҇. м҃г. рк҃з. лѣт, а҆ у́мре во́ градѣ а҆врꙋ́цѣ, се́ же е῎сть хеврон҇, ниж, сх, рч҃в. с҃з. фп҃з. в землѝ ханаа῎нстей. •

л. РНБ, Сол. 18/18

л. 52–52об.