Адъ

Submitted by admin on Mon, 03/18/2019 - 13:31
Номер типографский азбуковник
1183.00
Номер типографский азбуковник2
1183.00
БАН, Арх. Д. 446

00522. [РА҃І] [ψлом, рм҃.] си А҆дъ Ⓣ и҆стлѣнїе, пло́ти і҆ всѧкоѧ ве́щи е҆стественеи. а҆ не мѣсто кое о҆со́бно гдѣ, нижѐ жи́вотно е҆сть.

л. БАН, Арх. Д. 446

л. 28

РНБ, Q.XVII.185

00620. [О҃Ѳ] ж Ад, Ⓣ ад нарицае῎т꙽сѧ. и῎стлѣниꙗ пло́ти. и῎ всꙗкого е῎стества. а῎ не мѣсто кое о῎собно гдѣ, ниж животно что е῎сть. <продолжение после статьи <Апъ> аꙋтон:> А҆ по еллин҇ски ад. толкꙋетца т꙽ма. А по латын҇скиї ад нричетца пеклъ.

л. РНБ, Q.XVII.185

л. 88об.