Арꙋй арꙋси

Submitted by admin on Sun, 03/17/2019 - 13:57
Номер типографский азбуковник
1154.00
Номер типографский азбуковник2
1154.00
БАН, 33.9.1

00612. [Н҃И] е҆ѳио́ А҆рꙋ́й а҆рꙋ́си, тол҇, звѣрь о҆рꙗ́и. С̑е [козма дикоплов҇, сл҇, аі҃. ниж, сх. тч҃з.] живо́тно нари́четсꙗ ноѕдророг҇, е῎же и҆мѣ́ти е҆мꙋ̀̀ рога̀ на гꙋ́бѣ. е҆гда̀ же хо́дит, дви́жатся рога̀. е҆гда̀ же ѕрит, съ гнѣ́вом у҆стреми́тсꙗ, і҆ неподвижна о҆брꙗ́щетасꙗ. ꙗ῎ко же і҆ древа̀ мощѝ и҆скоренꙗ́ти и῎ма. па́че пре́днꙗя. о῎чи же до́лѣ под че́люстьми и῎мат. стра́шен҇ [же] е῎сть е῎же отню́дъ, па́че і҆ слоно́ви ка́ко проти́вꙗ[вит]сꙗ. но́ги же и҆ ко́жа прибли́жна сꙋ́ть сло́нови. и῎мат же толстотꙋ̀ ко́жа е҆го̀ і῎и҆со́хше, д҃. персты. і҆ оттого̀ ра́таѝ влага́ют в желѣ́ѕа мѣ́сто || (л. 92) в плꙋ́ги, і҆ о҆рют ѕе́млю, зовꙋт же е҆го̀ е҆ѳио῎пи свое́ю рѣ́чию. а҆рꙋ́й, а῎риси. сꙋгꙋ́бꙗще второ́е, а῎зъ. и҆ та́ко прикла́дающе, ри́си. ꙗ῎ко да бу́дет. а҆рꙋ́й, ѕвѣр. а҆ ри́си, о҆рꙗ́й. от о῎браза, за е῎же на но́здрѣх. вкꙋ́пѣ і҆ ко́жа. и῎мꙗ е҆мꙋ̀ наре́кше.

л. БАН, 33.9.1

л. 91об.–92

РГБ, Тих.338

00608. [Н҃И] е҆ѳиоп҇ А҆рꙋ́й, а҆рꙋ́си. тол. звѣ́рь, о҆ря́и • С̑е [козма. дикоплов҇. сл. а҃і. ниж. сх. тч҃з.] живо́тно нари́чется ноздроро́гъ, е῎же і҆мѣ́ти е҆мꙋ̀ рога̀ на гꙋ́бѣ, е҆гда́ же хо́дит, дви́жатся рога̀ • е҆гда же зрит, со́ гнѣвом у҆стреми́тся, і҆ неподвижна ѡ҆бря́щетася. ꙗ῎ко же е҆мꙋ̀ и҆ древа̀ мощѝ и҆скоренева́ти и῎ма. па́че предняꙗ. о῎чи же до́лѣ под че́люстьми і̀мать. стра́шенъ же е῎сть ѿнюд, ꙗ῎ко же і҆ слоно́ви проти́вится. но́ги же, и҆ ко́жа, приближна сꙋ́ть слоно́ви. і῎мать толстотꙋ̀ ко́жа его̀ и҆съсо́хши, д҃, персты. і҆ ѿтого̀ ра́таи влага́ют в желѣ́за мѣ́сто в плꙋ́ги, і҆ ѡ҆рю́тъ зе́млю. зовꙋт же е҆го̀ е҆фио῎пи своею рѣ́чию, а҆рꙋ́й, а҆рꙋ́си. сꙋгꙋ́бяще второ́е, а῎зъ. и҆ та́ко прикла́дающе, ри́си. ꙗ῎ко да бꙋ́дет. а҆рꙋ́й, звѣ́рь. а҆ ри́си, о҆ря́и • ѿ о῎браза, за е῎же на ноздрѣх, вкꙋ́пѣ и҆ ко́жа, і῎мя е҆мꙋ̀ наре́кше •

л. РГБ, Тих.338

л. 47

РНБ, Сол. 18/18

00808. [Н҃И] еѳи А҆рꙋ́й, а҆рꙋ́си, тол. звѣ́рь о҆рꙗй. Сѐ живо́тно нари́чется ноздророг҇, е῎же и҆мѣ́ти е҆мꙋ̀ рога̀ на гꙋ́бѣ, козма. і҆ндик҇, сл. а҃і. ниж, сх, тч҃з. е҆гда́ же хо́дитъ, дви́жатся рога̀ • е҆гда́ же ѕри́тъ, со́ гнѣвом ꙋстреми́тся, и҆ неподви́жна о҆брꙗ́щетася. ꙗ῎ко же е҆мꙋ̀ і҆ древа̀ мощѝ и҆скоренева́ти и῎ма. па́че пре́днꙗя. о῎чи же до́лѣ под челюстьмѝ и῎мать. стра́шен҇ же е῎сть отню́дъ, ꙗ῎ко же и҆ сло́нови проти́витисꙗ. но́ги же и҆ ко́жа прибли́жна сꙋ́ть сло́нови. и῎мать толстотꙋ̀ ко́жа е҆го̀ і҆с꙽со́хши, д҃. персты, и҆ оттого̀ ра́тай влага́ют в желѣ́за мѣ́сто в плꙋ́ги, і҆ о҆рю́тъ зе́млю. зовꙋ́т꙽ же е҆го̀ е҆фио῎пи свое́ю рѣ́чию, а҆рꙋ́й, а҆рꙋ́си. сꙋгꙋ́бꙗще второ́е, а῎зъ. і҆ та́ко прикла́дающе, ри́си. ꙗ῎ко да бꙋ́детъ. а҆рꙋ́и звѣ́рь. а҆ ри́си, о҆рꙗ́й. ѿ о῎браза, за е῎же на ноздрѣх, вкꙋ́пѣ и҆ ко́жа и῎мꙗ емꙋ̀ наре́кше.

л. РНБ, Сол. 18/18

л. 77

РГБ, Рум. 2

0177. еѳиоп҇. А҆рꙋ́и, а҆рꙋ́си. тол҇ ѕвѣр о҆рꙗ̀ѝ. ко́жꙋ е҆го̀ ра́таи влага́ют в желѣ́ѕа мѣ́сто в плꙋ́ги. і҆ о҆рют зе́млю. козма. ин҇дик҇. сл҇. аі҃. || (л. 11об.)

л. РГБ, Рум. 2

л. 11