Адамантъ

Submitted by admin on Sat, 02/24/2018 - 02:41
Номер типографский азбуковник
56.00
Номер типографский азбуковник2
56.00
БАН, Арх. Д. 446

00024. [Г҃І] А҆дама́нтъ ка́мень че́стен, и҆ велмѝ тве́рдъ.

л. БАН, Арх. Д. 446

л. 8

РНБ, Q.XVII.185

00044. [Г҃І.] [алмаз по москов҇скии кров҇ козлия ег҇ мяг҇чит.] А῎даман҇тъ, камен҇ честен҇ е῎сть, и велми твердъ.

л. РНБ, Q.XVII.185

л. 63

БАН, 33.9.1

00044. [Ѳ҃] [козмограѳ, гл. и҃. ѯи҃. ѯѳ҃. ниж. сх. см҃е.] А҆дама́нтъ алмаз ка́мень че́стень е῎сть, і҆ велмѝ твердъ о҆брѣта́етсꙗ во і҆нди́й о҆стровах малю́ке • [ї в чешьском короле́вствѣ.]

л. БАН, 33.9.1

л. 53

РГБ, Тих.338

00042. [кос҇. граѳ҇. гл. и҃. м҃. ѯ҃и. ѯ҃ѳ. ниж, сх, з҃і. сх. см҃е.] [Ѳ҃] А҆дама́нтъ алмаз ка́мень че́стен҇ е῎сть, і҆ велмѝ твердъ о҆брѣта́етсꙗ во і҆ндїй о҆стровах амалю́ке, і҆ в че́шском і҆ в аглин҇ском королевствах.

л. РГБ, Тих.338

л. 28об.

РНБ, Сол. 18/18

[см. ниже]

Такс_ТипАзб_Источник