Алкамеонъ

Submitted by admin on Wed, 02/21/2018 - 23:34
Номер типографский азбуковник
22.00
Номер типографский азбуковник2
22.00
БАН, 33.9.1

00017. [Д҃] [бг҃ослов҇, сл. ѳ҃. сх. д҃.] А҆лкамео῎нъ же зна́ем б̑ѣ ѕѣло̀ а҆ѳинѣ́ем, ꙋ҆мꙋ́чив же град а҆фине́йскъ, [криниц, гл. а҃і] от си́стра [] хотꙗ̀ ѝ у҆стро́ите свобо́дна. от а҆ѳин҇ оти́де во а҆де́лѳию хотꙗ̀ і҆мѣ́ти под собо́ю вс̑я, і҆ вс̑я а҆поло́новы слꙋжбы къ себѣ̀ приврати́ти. вопроша́ет і҆е҆ре́й да когда̀ на́йдет [ниж. сх, тн҃г.] на лакедемо́нию • вол҇хвꙋ́я у҆вѣ́дѣти о҆ сем, гл҃и нам бо́же • семꙋ́ же ча́сть быва́ющꙋ. у҆стреми́шася [выш, сх, тн҃г.] лакедемо́нꙗне и҆же во а҆ѳи́нѣх, і҆ мꙋчи́телство разрꙋши́ша • вели́кꙋ у῎бо сла́вꙋ і҆мѣ́я а҆лкамеон, свободив҇ мдрость а҆фине́йскꙋю • вел҇ми же б̑ѣ хра́бръ на во́йнах, і҆ от него̀ рождьшеися прослы́ша, а҆лкамео҆ни́те •

л. БАН, 33.9.1

л. 50об.

РГБ, Тих.338

00016. [Д҃] [бг҃ослов҇. сл. ѳ҃. сх. д҃.] А҆лкамео῎нъ же зна́емъ б̑ѣ ѕѣло̀ а҆ѳинѣ́ем, у҆мꙋ́чив же град а҆ѳине́искъ, от [криниц. гл҇. а҃і.] си́стра хотꙗ ѝ у҆стро́ити свобо́дна. от а҆ѳи́нъ оти́де во а҆делѳию хотꙗ̀ і҆мѣ́ти под собо́ю вс̑я, і҆ вс̑я а҆поло́новы слꙋ́жбы къ себѣ̀ приврати́ти. вопроша́етъ и҆е҆ре́й да когда̀ на́йдет [ниж, сх. тн҃г.] на лакедемо́нию. волхвꙋ́я у҆вѣ́дѣти о҆ сем, гл҃и нам бо́же • семꙋ́ же ча́сто быва́ющꙋ. у҆стреми́шася [ниж, сх, тн҃г.] лакедемо́нꙗне і῎же во а҆ѳи́нѣх, і҆ мꙋчи́телство разрꙋ́шиша. вели́кꙋ у῎бо сла́вꙋ и҆мѣ́я а҆лкамеон҇, свободи́въ мдрость а҆ѳине́йскꙋю. велмѝ же б̑ѣ хра́бръ на войнах, і҆ от него̀ рождьшеися прослы́ша, а҆лкамео҆ни́те.

л. РГБ, Тих.338

л. 27об.

РНБ, Сол. 18/18

00012. А҆лкамео῎нъ. и῎же зна́ем б̑ѣ ѕѣло̀ а҆финѣ́ом, ꙋ҆му́чив꙽ же град а҆фине́искъ, от си́стра, криниц, гл. а҃і. хотя̀ и ꙋ҆стро́ити свобо́дна. ѿ а҆фи́нъ ѿі́де во а҆де́лфию, хотꙗ̀ и҆мѣ́ти под собо́ю вся̀, і҆ вся̀ а҆поло́новы слꙋ́жбы ѯебѣ̀ приврати́ти • вопроша́етъ і҆е҆ре́й. да когда̀ на́йдетъ на лакедемо́нию. ниж. сх, тн҃г. || (л.48об.) волхвꙋ́я ꙋ҆вѣ́дѣти о҆ сем, гл҃и на́мъ бо́же • семꙋ́ же ча́сто быва́ющꙋ. ꙋ҆стреми́шасꙗ лакедемо́няне и῎же во а҆фи́нꙗ, ниж, сх, тн҃г. и҆ мꙋчи́тельство разрꙋшиша • вели́кꙋю у῎бо сла́вꙋ и҆мѣ́я а҆лкамеон҇ • свободивъ мдрость а҆фине́йскꙋю. вельмѝ б̑ѣ хра́бръ на войнах, и҆ ѿ него ро́ждьшейся прослы́ша, а҆лкамео҆ни́те. [бг҃ослов҇, сл, ѳ҃, сх, д҃.]

л. РНБ, Сол. 18/18

л. 48–48об.