Апостат

Submitted by admin on Wed, 12/05/2018 - 14:03
Номер типографский азбуковник
1038.00
Номер типографский азбуковник2
1038.00
РНБ, Q.XVII.185

00527. А῎по́стат, отстꙋ́пникъ.

л. РНБ, Q.XVII.185

л. 83

БАН, 33.9.1

00561. А҆постат, [ниж. сх, п҃и. со҃е. фм҃и. тѯ҃и] отстꙋ́пникъ •

л. БАН, 33.9.1

л. 85

РГБ, Тих.338

00548. А҆постат, ѿстꙋ́пникъ. ниж. сх, пи҃. со҃е. тѯ҃и. фм҃и.

л. РГБ, Тих.338

л. 43об.

РНБ, Сол. 18/18

00694. А҆постат, отстꙋ́пникъ. ниж, сх, ѯѕ҃. пи҃. со҃е. тѯ҃и. фм҃и.

л. РНБ, Сол. 18/18

л. 73об.

РГБ, Рум. 2

0141. А҆постат. отсту́пникъ.

л. РГБ, Рум. 2

л. 7об.

Такс_Типо_Q.XVII.185
Такс_Типо_Рум.2