Аллосъ ипенъ

Submitted by admin on Thu, 11/29/2018 - 10:32
Номер типографский азбуковник
966.00
Номер типографский азбуковник2
966.00
БАН, Арх. Д. 446

00418. [П҃Ѳ] г А҆ллосъ и῎пенъ, і῎нъ рече.

л. БАН, Арх. Д. 446

л. 24об.

РНБ, Q.XVII.185

00477. А῎ллос҇, и῎пен҇. ин҇ рече.

л. РНБ, Q.XVII.185

л. 82

БАН, 33.9.1

00503. А҆ллосъ и῎пенъ, и῎нъ речѐ •

л. БАН, 33.9.1

л. 83об.

РГБ, Тих.338

00494. А῎[]лос҇ и҆пе́нъ, і῎нъ речѐ.

л. РГБ, Тих.338

л. 43

РНБ, Сол. 18/18

00642. А҆лосъ, и҆пе́нъ, и῎нъ речѐ.

л. РНБ, Сол. 18/18

л. 73

Такс_Типо_Сол18
Такс_Типо_Тих338
Такс_Типо_Д446
Такс_Типо_33.9.1
Такс_Типо_Q.XVII.185