тъщесла́вїа

лест_кипр_слово

тъщесла́вїа 

лест_кипр_лист_строка

л. 22об. 038

лест_кипр_греч

κενοδοξίας