невѣдома

лест_кипр_слово

невѣдома

лест_кипр_лист_строка

л. 22об. 019

лест_кипр_греч

ἄγνωστος