бездръзнове́ненъ

лест_кипр_слово

бездръзнове́ненъ

лест_кипр_лист_строка

л. 22об. 017

лест_кипр_греч

ἀπαῤῥησίαστον