съпротивлѣѧщи́хсѧ

лест_кипр_слово

съпротивлѣѧщи́хсѧ

лест_кипр_лист_строка

л. 22об. 013

лест_кипр_греч

ἀντιπραττόντων