Асириѧ

Submitted by admin on Wed, 07/25/2018 - 13:44
Номер типографский азбуковник
645.00
Номер типографский азбуковник2
645.00
РНБ, Q.XVII.185

00330. [і῎ер҇миа глв҇. д҃. и῎ ниж сх ч҃в. і҆ р҃л. і῎ г҃. црствъ а҃і.] ж Асири́ѧ. вавилон҇скаꙗ страна о῎на ж наричетсꙗ. и῎ халдѣискаꙗ страна тож, и персида.

л. РНБ, Q.XVII.185

л. 74

БАН, 33.9.1

00325. [Л҃Д] А҆сири́я, тол҇, [кос҇мограѳ҇. гл҇. ѯ҃е. криниц҇. гл҇. д҃. бытя. і҃. ниж. сх. п҃а. ѯ҃д. фп҃в.] вавилон҇, і҆ халдѣ́йскаꙗ страна̀, црс҇твова же первее в не́й неврод, оттꙋ́дꙋ же и҆ѕы́де а҆сир, і҆ѕы [криниц, ѕ҃. ниж, сх. у҃і.] і῎же соѕда̀ ниневги́ю градОт колѣна же си́мова црс҇твова а҆сири́ею [криниц, е҃. ниж. сх. тм҃в.] крон҇, н҃ѕ. лѣт. || (л. 71об.) 

л. БАН, 33.9.1

л. 71–

РГБ, Тих.338

00319. [Л҃Д] А҆сири́ꙗ, тол

л. РГБ, Тих.338

л. 37–37об.

РНБ, Сол. 18/18

00404. [ЛД҃] А҆сири́ꙗ, тол. вавилон҇, коз. граѳ҇, гл. ѯе҃. криниц. гл. г҃. д҃. і҆ халдѣ́йскаꙗ страна̀. ца́рствова же первѣе в не́й неврод [ниж, сх, п҃а,] ѿтꙋ́дꙋ же и҆зы́де а҆сир. криниц, ѕ҃. ниж, сх, у҃і. и῎же созда̀ ниневги́ю град, быт, і҃. Толкꙋет꙽ же ся а҆сири́ꙗ, и҆справле́ние • ниж, сх, ѯ҃д. п҃а. фп҃в. От колѣ́на же си́мова црс҇твова а҆сири́ею крон҇, н҃ѕ. лѣт. [ниж, сх, тм҃в] По кро́не црс҇твова а҆сири́ею сн҃ъ е҆го̀, ни́нъ • криниц. е҃. ѕ҃. ниж, сх, тм҃в. По ни́не црс҇твова а҆сири́ею, фир, л҃. лѣт. криниц, гл. з҃. [Шелонин: ниж, сх, фо҃е.] По фи́рѣ црс҇твова , валамин҇, к҃. лѣт. криниц, гл. и҃. По валами́не црс҇твова сарданопал, к҃е. лѣт. і҆ ꙋбиен҇ бысть от персе́я сн҃а ди́ева. кринц, гл. ѳ҃. и҆. і҃. По сарданопа́лѣ же црс҇твова персей сн҃ъ ди́евъ, н҃г. лѣта. кринц, гл. і҃. ниж, сх, у҃н. и҆ о҆блада̀ а҆сири́ею. и҆ проѕва̀ их во́ и҆мꙗ своѐ персꙗны. отим ꙋ҆ них царство, і҆ и῎мꙗ а҆сирі́иско. наꙋ҆чи́ же ꙗ̀ скверныꙗ вѣ́ры и҆ волшве́ниꙗ, гл҃емыꙗ мидꙋ́сїи. того̀ ра́ди странꙋ̀ их || (л. 64об.) наречѐ миди́ю, ниж, сх, тп҃ѕ. от сквернаго поꙋ҆че́ния. По персѣ́е же и҆ по вре́мени тѣх царе́й, царствова во е҆ги́птѣ первое от колѣ́на ха́мова человѣ́къ нѣ́кий ѕлодѣ́й і῎мя емꙋ̀ со́стръ, к҃. лѣт. и῎же крамолꙋ̀ взем на а҆сири́ю о҆блада̀ и῎ми. і҆ халдѣ́й, и҆ перси. да́же до вавило́на. та́ко же і҆ а҆си́ею, і҆ е҆вро́пиею, и҆ скифи́ею, ре́кше коза́ры на вся̀ вое҆во́давъ, ниж, сх, т҃л. рѯ҃в. ум҃е. фн҃г. хрон҇. граѳ. гл. ѯз҃. і҆ примꙋ́чивъ ꙗ̀, назва̀, ꙋ῎ны, парфы, си̑рѣч҇, ски́фы [ниж, сх, ум҃е.], и҆ дарова̀ им зе́млю а҆сирїскуꙋю. Бꙋ́ди же вѣ́домо. ꙗ῎ко и῎но е῎сть сири́ꙗ. і ҆и́но а҆сири́ꙗ. чт̑и о҆ сем: д҃х. црс҇твъ. глв҃ꙋ̀, ѕі҃. сири́ꙗ палести́на вся. пи́сана, ниж, сх, уч҃ѳ.

л. РНБ, Сол. 18/18

л. 64–64об.

РГБ, Рум. 2

0088. А҆сири́ꙗ. тол҇. вавилон҇. козмо. граѳ. гл҇. ѯе҃. криниц. гл. г҃. д҃. и҆ хал҇дѣискаꙗ страна ꙗко и῎но е῎сть сири́ꙗ і҆ и́но а҆сири́ꙗ. чти о҆ сем. д҃х. црс҇. глв҃у. ѕі҃. Сири́ꙗ палести́на вся.

л. РГБ, Рум. 2

л. 5

Такс_Типо_Сол18
Такс_Типо_Тих338