Адам

Submitted by admin on Tue, 07/17/2018 - 00:04
Номер типографский азбуковник
21.00
Номер типографский азбуковник2
21.60
БАН, 33.9.1

00016. [Г҃] [быт. в҃. ниж, сх, сѯ҃в.] А҆дам, тол҇, земля воплоще́нна • [і῎ван҇, е҆ѯар, слв҃о, ѕ҃. ниж, сх. м҃е. рн҃е.] Члв҃къ е҆вре́йскою бесѣ́дою о῎гнь [] гл҃етъся • с̑е и῎мя не да́стъся а҆да́му пра́здно • н̑о четы́ри [сꙋ́ть] [ниж. сх. уч҃д.] стихи́й во у῎твари сꙋ́ть • па́ки е҆стество̀ сло́влю, а҆ще і҆ не хотꙗ́тъ, [там же] землꙗ̀, вода̀, воѕдꙋх, о῎гнь • і҆ и῎ны стихи́й ꙗ῎ко же сꙋ́ть ко́еждо, та́кожде пребыва́ютъ, ꙗ῎ко же с̑е • а῎ще во́ѕмеши грꙋ́дꙋ от ѕемлꙗ̀, т̑о приложи́ти к не́й не мо́жеши от того̀ держи́маго. н̑о ꙗ҆кова̀ же е῎сть, такова́ жѐ і҆ пребыва́ет • во́дꙋ а῎ще влие́ши мѣ́рою нѣ́какою, т̑о пребыва́етъ та́кожде вода̀, прибы́тка не прие́млет • во́здꙋха а῎ще на́ймеши мѣх, мѣ́ра пребыва́етъ, і҆ и῎но́го мѣ́ха от того̀ напо́лнити не мо́жеши • а҆ о῎гнь не пребыва́ет || (л. 50) ꙗ῎ко же сы́и. ма́ла свѣща̀ вожже́тсꙗ, і҆ тмꙋ̀ свѣщь от нея̀ вожже́ши • мно́гая пе́щь вс̑ꙗ пла́менем мно́гим горꙗ́щая в своем у҆стїи. н̑о е҆ли́ко же а҆ще прие́млет дрова̀, т̑о у҆мно́жится о῎гнь • е҆лма̀ же прежде вѣ́дꙗще бг҃ъ, ꙗ῎ко от е҆ди́наго телесѐ члвч҃еска, і҆спо́лнꙗтся вселе́нныя кра́и. і҆ е҆ди́на свѣща̀ толи́ко вожжет свѣ́щъ, і҆ за́пады, и҆ восто́кы, і҆ полꙋ́дн҃їе, і҆ полꙋ́нощие. положѝ и῎мꙗ досто́йно дѣ́ла того̀ • сего̀ ра́ди і҆ и῎мꙗ т̑о а҆да́мово, зва́ние бꙗ́ше вселе́ннѣй • поне́же хотꙗ́хꙋсꙗ і҆ четы́ри страны̀ ѿ него̀ і҆спо́лнитися. положѝ [а῎зъ], восток҇, [добро] за́падъ, [а῎зъ] полꙋ̀нощие, [мыслѣте,] полꙋ̀дн҃ина • с̑е же, по е῎ллинскꙋ ꙗ҆зы́кꙋ сꙗ ключа́ет та́ко і῎мꙗ. [адам] і҆ и῎мѧ і҆ дѣлеса̀ свѣдѣ́тел҇ствꙋют члвк҃ꙋ, е҆мꙋ́ же і҆спо́лнити бя́ше вселе́ннꙋю • зове́т же ся у῎бо евре́йским гла́сом, [члв҃къ] о῎гнь • ||

л. БАН, 33.9.1

л. 49об.–50

РГБ, Тих.338

00015. [Г҃] [быт, в҃. ниж. сх. сѯ҃в. рн҃г. ул҃д.] А҆дам, тол. землꙗ̀ 

л. РГБ, Тих.338

л. 27–27об.

Такс_ТипАзб_Источник