а҆рганъ

Submitted by admin on Wed, 06/16/2021 - 15:07
Номер Толк о нераз2
12.00
РНБ, КБ.22/1099 Толк о нераз

04. а҆рганъ. тл҇. дѹма добраꙗ.

л. РНБ, КБ.22/1099 Толк о нераз

л. 439

Такс ТОНСП РНБ, КБ.22/1099
РНБ, КБ.22/1099 Толк о АА

04. а҆рганъ сѹть дѹма блг҃аꙗ.

л. РНБ, КБ.22/1099 Толк о АА

л. 439об.

Такс ТОНСП РНБ, КБ.22/1099_2
РНБ, Q.п.I.18 Толк о нераз

0032. о̇ргани · Ⓣ · дѹма добраꙗ̇ ⁘

л. РНБ, Q.п.I.18 Толк о нераз

л. 43об.

Такс ТОНСП РНБ, Q.п.I.18
РГБ, ф.304.I, № 314 Толк о нераз

04. арга́нъ. дꙋма до́браа̀.

л. РГБ, ф.304.I, № 314 Толк о нераз

л. 29

Такс ТОНСП РГБ, ф.304.I, № 314 Толк о нераз
РГБ, Егорова 36

0004. а҆̀р꙽га́нъ. то́л҇. дѫ́ма до́браа̀.

л. РГБ, Егорова 36

л. 14

Такс ТОНСП РГБ, Егорова 36
РНБ, Пог. 1560 Толк о нераз

04. а҆рга́нъ. тол҇. дꙋ́ма, добраѧ.

л. РНБ, Пог. 1560 Толк о нераз

л. 67

Такс ТОНСП РНБ, Пог. 1560
РНБ, Сол. 296/316

0004. ѡ҆рганъ, Ⓣ Дꙋма добраа еже к꙽ бг҃ꙋ

л. РНБ, Сол. 296/316

л. 322

Такс ТОНСП РНБ, Сол. 296/316
РНБ, КБ 70/327

0004. арганъ дꙋма дꙋбра е҆же къ бг҃ꙋ

л. РНБ, КБ 70/327

л. 5об.

БАН, Арх. Д 193 Толк о нераз

04. а҆рганъ. Ⓣ дѹма добраа̀.

л. БАН, Арх. Д 193 Толк о нераз

л. 113

Такс ТОНСП БАН, Арх. Д. 193