гедарианъ

Submitted by admin on Thu, 05/24/2018 - 17:32
номер_речь_жидовскаго
57.00
ГИМ, Син.132

0053. жд҇ · гедариа̇нъ · рс҇ · племени храмъ ·

л. ГИМ, Син.132

л. 630об.

Греч. оригинал_речь_жидов

0011. Γαδαρήνων· γενεᾶσ οἰκὴν αὐτή.

РГБ, ф.304.I, № 2(2027)

0021. гадариѡ̇нъ. племени храмъ.

л. РГБ, ф.304.I, № 2(2027)

л. 149об.

РНБ, Сол.860/970

0053. гераді῎а҆нъ, пле҇мени храм

л. РНБ, Сол.860/970_рж

л. 65

Такс_РЖЯ_304.I_2