Аѳино́вїй

Submitted by admin on Fri, 04/23/2021 - 09:32
Номер Лексикон Берынды
10580.00
Статья Лексикон Берынды 1627

10580. Аѳино́вїй, Мѣне́рвинъ Лꙋ́къ. ел҇:

Имѧ̀ мꙋ́жа, а҃, мк҇: е҃і. л҃в.

Статья Лексикон Берынды 1653

1058. А῎ѳино́вїй, Мѣне́рвин҇ Лꙋ́к꙽. ел҇:

И῎мѧ̀ мꙋ́жа, а҃, мк҇: е҃і. л҃в.

Стб. Лексикон Берынды 1627

стб. тл҃ѕ 336

Стб. Лексикон Берынды 1653

с. ск҃е 225 a

Такс_Лексикон_Берынды_Слово
Такс_Лексикон_Берынды_Толк