Присла романъ и костянтинъ

Submitted by admin on Fri, 02/26/2021 - 19:26
Номер Летописи
965.00
Лаврент. РНБ, F.п.IV.2

В лѣт҇. ҂ꙅ҃. у҃. н҃г.:.

Присла романъ и костянтинъ · и степанъ слы | к игореви построити мира первого · и̇горь же | гл҃а с ними ѡ мирѣ · посла и̇горь мужѣ своꙗ̇ | къ роману · романъ же созва болѧре и̇ сано|вники · приведоша рускиꙗ̇ слы · и велѣша | глт҃и · псати ѡ̈боихъ рѣчи на харатьѣ равно дру|гога свѣщаньꙗ · бывшаго при цр҃и раманѣ и̇ ко҇|стꙗнтинѣ и̇ стефанѣ · хс҇любивыхъ влд҃къ · мы | ѿ рода рускаго · съли и̇ гостье̇ · и̇воръ солъ иго|ревъ · великаго кнѳзѧ рускаго · и̇ ѡ̈бъчии̇ сли | вуефастъ святославль · сн҃ъ игоревъ · и̇скусе|ви ѡлгы княгини · слуды и̇горевъ · нети и̇го|ревъ · ѹлебъ володиславль · каницаръ передъ | славинъ · шихъбернъ · сфанъдръ · жены ѹлѣ|блѣ · прастенъ туръдуви либиаръ · фастовъ · | гримъ сфирьковъ · прастенъ · акунъ · нети и|горевъ · кары тудковъ · каршевъ · туръдовъ · | егри евлисковъ · воиковъ · и̇стръ · аминодовъ · | прастенъ · берновъ · ꙗвтягъ · гунаревъ · шиб|ридъ · алданъ · колъ клековъ · стегги етоновъ · || (л. 11об.) сфирка · алвадъ гудовъ · фудри туадовъ · муту|ръ ѹтинъ · купець адунь · адулбъ · и̇ггивладъ · | ѡ̈лебъ фрутанъ · гомолъ · куци · е̇мигъ · туръ|бидъ · фуръстенъ · бруны · роа̇лдъ · гунастръ · | фрастѣнъ · и̇гелъдъ · туръбернъ · моны · руа̇лдъ · | свѣнь · стиръ · а̇лданъ · тилена · пубьксарь · вузлѣ|въ · синко · боричь · послании̇ ѿ и̇горѧ · великого | кнѧзѧ рускаго · и̇ ѿ всѧкоꙗ̇ кнѧжьꙗ̇ · и̇ ѿ всѣ|хъ людии̇ рускиꙗ̇ землѧ · и ѿ тѣх҇ заповѣдано ѡ|бновити ветъхии̇ миръ · ненавидѧщаго добра | и̇ враждолюбьца дьꙗ̇вола · разорити ѿ многъ | лѣтъ · и̇ ѹтвердити любовь · межю греки и русь|ю̇ · и̇ великии̇ кнѧзь нашь и̇горь · и̇ болѧре е̇го и̇ | людье̇ вси рустии̇ · послаша ны къ роману и̇ | костѧнтину и̇ къ стефану · къ великимъ црм҃ъ