Паки придоша ѹгри на цр҃ьградъ

Submitted by admin on Fri, 02/26/2021 - 16:38
Номер Летописи
963.00
Лаврент. РНБ, F.п.IV.2

В лѣт҇. ҂ꙅ҃. у҃. н҃а. Паки придоша | ѹгри на цр҃ьградъ · миръ створивше съ рамономъ · | возъвратишасѧ въ своꙗ̇си ·

Ипат. БАН, 16.4.4

В лѣто. ҂ѕ҃. у҃. н҃а.:. Пакы приидоша на Цс҇рьград. и миръ створивше с Романом҇. възвратишасѧ въ своꙗси.:.

Новг. 4я. РНБ, Пог. 2035

[В лѣто 6451]. Пакы приидоша на Царьградъ Ѹгри и, миръ сътворившѣ с Романомъ, възвратишася въ своаси.