Бечата̀

Submitted by admin on Thu, 01/21/2021 - 19:48
Номер типографский азбуковник
1688.00
Номер типографский азбуковник2
1688.00
БАН, 33.9.1

00741. Бечата̀ е῎сть ка́мень цвѣтом крас҇на веселит срдце члв҃кꙋ, і҆ крꙋчи́нꙋ, і҆ неподо́бные мысли отгонꙗ́ет. ра́зꙋм, і҆ чс҇ть ꙋ҆множа́ет. от грому і҆ от неприꙗ́телей о҆боронꙗ́ет. і҆ от гꙋби́телнаго повѣ́триꙗ морово́го сохранꙗ́ет. і҆ женам носꙗ́щим бре́мяна поле́зна. + || (л. 107)

л. БАН, 33.9.1

л. 106об.

РНБ, Сол. 18/18

01301. Бечета̀ е῎сть ка́мень цвѣ́том красна̀, веселит срдце члв҃кꙋ, і҆ крꙋчи́нꙋ, і҆ неподо́бные мы́сли отгонꙗ́етъ • ра́зꙋм и҆ че́сть ꙋ҆множа́етъ • о́т громꙋ и҆ от неприꙗ́телей о҆бороня́етъ • и҆ от гꙋби́телнаго повѣ́трия морово́го сохраня́етъ • и҆ женамв҃ бремена̀ а҃ носꙗ́щимг҃ поле́зна •

л. РНБ, Сол. 18/18

л. 92об.