Ба́лїи

Submitted by admin on Sat, 01/09/2021 - 22:23
Номер типографский азбуковник
1473.00
Номер типографский азбуковник2
1473.00
БАН, Арх. Д. 446

00608. Ба́лїи Ⓣ ба́лїи нарицаетсѧ ба́снеи сказа́тель • И҆ па́ки ба́лїи нарицаетсѧ иж бѣсов꙽ским призыва́нїем || (л. 33) заговарива́ет и҆ звѣри и҆ пти́цы, и҆ ры́бы в꙽ водах, и҆ члк҃и • і҆ наговор́ы творит бѣсо́в꙽скїѧ над ꙗ῎ствою и҆ над питїем

л. БАН, Арх. Д. 446

л. 32об.–33

БАН, 33.9.1

00675. [  ҆] [ѮЕ҃] Балïй, тол҇, балïи нарица́етсꙗ ба́сней скаѕа́тель •/ [ниж. сх. сз҃. уѳ҃і.] балïй же нарица́ется. и῎же бѣсо́въ приѕыва́нием заклина́ет, і҆ ѕвѣ́ри, і҆ скоты̀. и҆ члк҃и. і҆ нагово́ры творит бѣсо́вския над ꙗ῎ствою і҆ над питием, на прел҇ще́ние чл҃ком. і҆ про́чаꙗ загово́ры творит, т̑о е῎сть ба́лïй, и҆ чародѣ́й •

л. БАН, 33.9.1

л. 104об.

РНБ, Сол. 18/18

01105. [Ѯ҃Е] Ба́лïи, і҆лѝ ба́йя, тол. ба́лïи нарица́||(л.88об.)ется ба́сней сказа́тель, данил. [а҃. сх. и҃.] в҃ [сх. в҃.] • ба́лïи же, і҆ ба́лия нарицается. ниж, сх, рд҃. сз҃. снг҃. [со҃з] уѳ҃і. хѳ҃. хд҃і • и῎же бѣсо́въ приѕыва́нием заклина́етъ, і҆ звѣ́ри, и с҆коты̀. и҆ члв҃ки. и҆ нагово́ры твори́тъ бѣсо́вскиꙗ над ꙗ῎ствою і҆ питием, на прельще́ние члв҃ком. и҆ про́чыя загово́ры творит́ъ • т̑о е῎сть ба́лïи, и҆ чародѣ́й [выш҇, сх, мд҃. данил. д҃. сх, а҃.] •

л. РНБ, Сол. 18/18

л. 88–88об.