что ес҇ бг҃ꙋ и῎мѧ

Submitted by admin on Fri, 01/08/2021 - 17:24
Номер типографский азбуковник
1443.00
Номер типографский азбуковник2
1443.00
БАН, Арх. Д. 446

00589. Ⓑ что ес҇ бг҃ꙋ и῎мѧ • (ѿ) бг҃ъ и῎мени не подлежит, превы́ше бо ес҇ то́и всѧ́кого и῎мене и҆менꙋ́емаго не то́кмо в꙽ вѣцѣ сем но і҆ во грѧдꙋ́щемЕ҆вре́йски бг҃ъ, и῎ль • Гречески, о῎ ѳеосъ • Жидо́в꙽ски [выш҇, сх. г҃. і҆ мар. ѯи҃.] е҆ло́и. Евреи и῎ли или

л. БАН, Арх. Д. 446

л. 32