А҆вгꙋста́лиї

Submitted by admin on Mon, 12/28/2020 - 17:44
Номер Азб2
54.00
РГБ, ф.173-III, МДА, 93

0054. [цр҃ь римскїи] А҆вгꙋста́лиї, вое҆во́да вели́киї, дре́вле во е῎ллинех че́стно бѣ и῎мя а῎вгꙋстъ, тѣм же в по́чс҇ть ко́ему сано́внику цр҃ьскому даꙗ῎шесꙗ нарече́ние сѐ, е῎же нарица́ти а҆вгуста́лїе. трѝ бо и῎мꙗни па́че и҆нѣхъ чс҇тны бꙗ́хꙋ во е῎ллинѣх, пе́рвое кеса́рь, е῎же поиде ѿ кесарꙗ̀ и҆у῎лия. Второ́е нарече́ние а῎вгꙋстъ, и҆ а҆вгꙋста́лие, е῎же нача́ло приꙗ̀ ѿ а῎вгуста кесарꙗ̀. Тре́тїе сева́стъ, е῎же поиде ѿ того же а῎вгꙋста. того́ бо а῎вгꙋста нарица́хꙋ члц҃ы сева́стомъ, е῎же толку́етсꙗ честны́ї. ѡ҆ се́мъ довлѣют сиꙗ̀;

л. РГБ, ф.173-III, МДА, 93

л. 27