и҆рини́с꙽

Submitted by admin on Tue, 04/10/2018 - 11:09
Номер ранний азбуковник
271.00
Номер ранний азбуковник2
271.00
РГБ, ф.304.I, № 35

0256. г и҆рини́с꙽. || (л. 85об.) Ⓣ. ми́ръ, сирѣ́чь соѹ῎зъ любо́вныи, и῎м꙽ же ми́ръ превходит.

л. РНБ, СПбДА.АII/394

л. 29

ГИМ, Чуд.236

0251. г ирини́съ Ⓣ ми́ръ. сирѣ́чь сою҆съ любо́в꙽ныѝ и῎м꙽ же ми́ръ прив꙽хо́дитъ;

л. ГИМ, Чуд.236

л. 361об.

РНБ, СПбДА.АII/394

0249. г и҆рини́съ, ми́ръ, с̑ирѣч҇, <> любо́в꙽ный сою҆зъ; <>

л. РГБ, ф.304.I, № 35

л. 85–85об.

ИРЛИ, Пин.197

0224. і҆ринис҇, мир. сиирѣчь союз любовныи, и҆м же миръ приходит.

л. ИРЛИ, Пин.197

л. 95об.

РГБ, Тих.462

0250. и҆рини́сь, ми́ръ сирѣ́чь сою῎зъ любо́вный. и῎м꙽ же ми́ръ прив꙽хо́дитъ.

л. РГБ, Тих.462

л. 40

Такс_РанАзбТолкНеудобСлово
Такс_РАТН_РНБ.СПбДА_394