Вифе́зда

Submitted by admin on Sun, 09/27/2020 - 16:33
Номер Шестой Азбуковник
300.00
РНБ, Соф.1567

0300. [е҆ѵг҇е, і҆ѡ҃. д҃і] ж Вифе́зда • Ⓣ с цр҃ь соло́монъ со́здавъ гв҃и храм во і҆҆е҆росали́мѣ • і҆ ѿлꙋчѝ мѣ́сто і҆дѣ̀ же закла́ти живо́тнаѧ на жр҃тв бв҃и • дрꙋго́е же мѣ́сто ѿлꙋчи́въ ѹ҆строи в нем во́дꙋ, а῎ки мо́ре • да тꙋ і҆змыва́ют внꙋтренѧꙗ ѡ῎вецъ, закала́емых на жер꙽твꙋ гв҃и • і҆ наречѐ и῎мѧ мѣ́стѹ || (л. 44) по е҆вре́иски вифе́зда • е῎же есть ѡ῎вча кꙋпѣ́ль • ѹ҆стро́ени же бы́ша т̑ꙋ і҆ пѧ́ть притвор, си̑рѣ́чь пѧть чюла́нцевъ • да приходѧ́ще болнї́и в них почивают • о҆жида́юще движе́нїѧ водѣ • а῎гг҃ел꙽ бо гн҃ь на всѧко лѣ́то сходѧ̀ на́ водꙋ о῎нꙋ, возмꙋща́ше ю҆̀, і҆ влага́ше е῎й си́лꙋ цѣле́бнꙋю • і҆ вла́зѧи пе́рвѣи по возмꙋще́нїи в꙽ во́дꙋ ѡ῎нꙋ здрав҇ || (л. 44об.) быва́ше • а῎цым же недѹ́гом ѡ҆держи́м быва́ше. В || (л. 45)

л. РНБ, Соф.1567

л. 43об.–44об.