А҆г҃гелъ

Submitted by admin on Thu, 09/24/2020 - 15:46
Номер Шестой Азбуковник
11.00
РНБ, Соф.1567

0011. [лѹка̀ е҆ѵг҇, г҃] г А҆г҃гелъ Ⓣ вѣ́стникъ • Нари́чют же сѧ ст҃їи нбс҇ныѧ си а῎гг҃лами, е῎же е҆сть вѣ́стниками, поне́же возвѣщают бж҃їѧ хотѣнїѧ чл҃ком • та́ко бо ѡ҆ сем толкꙋ́ес҇ в лѹкѣ̀ е҆ѵг҇листѣ • Вѣждь же и҆ сѐ, е῎же ꙗ῎ко же на землѝ всѣм чл҃ком о῎бще и῎мѧ члк҃ъ гл҃етсѧ • но ѡ҆со́бным і῎менем, о῎въ чл҃къ нари́четсѧ пе́тръ • і῎нъ павел • || (л. 7об.) і҆нъ же, і҆ѡ҃а́ннъ • і҆ па́ки тїи же члц҃ы ра́зньствꙋют дрꙋгъ дрꙋга [ниж, с´• и҆ ч´•] са́ном, и̉ чином • И῎нъ бо члк҃ъ, саном цр҃ь, і҆нъ же патриа҆рхъ. і҆нъ і҆ереи • і҆ проч҇е • ꙗко ж о҆ сем пространнѣе пи́сано в꙽ бꙋквѣ, нарица́емеи че́рвь • Да ꙗ῎ко же члц҃ы разньствют и҆мены̀ и̉ са́ном и҆ чи́ном, та́ко и҆ а῎гг҃ли҆ • всѣм бо нбс҇ным си́лам, о῎бще и῎мѧ гл҃етсѧ а῎ггл҃ъ: по рече́ному хвали́те || (л. 8) вси а῎гг҃ели е҆го̀ • Но ѡв҇ а҆гг҃ел саном херꙋвим, и῎нъ сераѳим҇ інъ г҃ьства • і҆ пр<> і῎нъ, а҆рха́гг҃елъ. і҆нъ же архѝстрати́гъ. і҆ про́чаѧ. о῎ви же дс҃и слꙋже́бнїи •

Гл҃етъ же сѧ о῎бщее і῎мѧ не то́кмо е҆ди́нѣм ст҃҃ым нбс҇ным силам, и҆ чл҃ком • но і҆ всѧ́кои тва́ри • е҆же е҆сть звѣрем, и҆ ското́м, и҆ пти́цам • и҆ древесе́м и҆ ка́менїю • і҆ воздꙋшным стихїѧм • і҆ всѣм вещем, сотворе́ным гд҃ем бг҃ом • ꙗ῎ко же || (л. 8об.) се е῎сть, о῎бще и῎мѧ звѣре́м и҆ ското́м; звѣрь, ско́тъ. ле́въ, ѹ̉е́на, рысь • и҆ про́чаѧ • Ското́м꙽ же о҆со́бное, теле́цъ. о҆ве́нъ. і҆ про́чаѧ • Не за́зрите же ми ꙗ῎ко о῎бщество и҆мен҇ наче́нъ ѿ а῎гг҃ел достигох до ското́в꙽ же. и҆ звѣре́и • о҆брѧ́щеши бо о҆ семъ пи́сано і҆ в кни́зѣ стг҃о [дїонис҇, а҆реоп҇ ѳ҃] дїо҆ни́сиѧ а҆рео҆паги́та. в꙽ сло́вѣ о҆ свѧще́нном чинонача́лїи нбс҇ных си́лъ • і҆ в꙽ кни́зѣ о҆смоча́стнои • || (л. 9)

л. РНБ, Соф.1567

л. 7–8об.

Такс_Шестой
Источник

Азб6, Соф. 1567, 7–8об.

Источник2