христо́с꙽

Submitted by admin on Thu, 05/21/2020 - 15:15
Номер ранний азбуковник
756.00
Номер ранний азбуковник2
756.00
РГБ, ф.304.I, № 35

0706. евхристо́с꙽. Ⓣ. пома́заныи. христи б̑о ца́рїе. і҆ и҆ере́и во і҆л҃ьтех нарица́хѹсѧ, сирѣ́чь пома́зан꙽ницы, помазова́хꙋ бо сѧ ми́ромъ во црс҇кїи. і҆ и҆е҆ре́искїи чи́нъ. хризмо б̑о е҆вре́иски пома́занїе гл҃ет꙽сѧ. того̀ ра́ди и҆ гд҃ь на́ш꙽, е҆вре́иски нарица́етсѧ пома́за бо сѧ и҆ то́и разꙋмным ми́ром꙽. с̑ирѣ́чь дх҃омъ cт҃ым꙽. ꙗ῎ко ж пи́шетсѧ || (л. 93) дх҃ъ гн҃ь на мнѣ̀ е҆го́ же ради пома́за м̑ѧ, и҆ про́чаѧ. сего̀ ра́ди і҆ мы̀ вѣ́рꙋющеѝ во ѿц҃а и҆ сн҃а и҆ ст҃го дх҃а. нарече́мсѧ хрс҇тїа́не. сирѣчь црс҇ко і҆ и҆е҆реиско. нарече́нїе прїа́хом꙽. ꙗ῎ко же пи́сано [а҆покалиѯис҇, г҃.] сотворѝ на́съ бг҃ови на́шемꙋ цр҃ѧ і҆е҆реѧ. поне́же и҆ мы̀ во ст҃о́мъ кр҃ще́нїи помазꙋеми быва́емъ ми́ром꙽. тѣ́м꙽ же и҆ хрс҇тїа́не нареко́хомсѧ. с̑ирѣ́чь пома́занїи са́ми. хри́сти б̑о ꙗ῎ко ж и҆ вы́ше речесѧ, ца́рие і҆е҆реѝ нарица́хꙋс҇ сего̀ ради ѡ҆̀ хрс҇тїане не потщи́тесѧ зва́нїе свое небреже́но сохрани́ти. цр҃ѧ б̑о і̓е҆ре́ѧ і̓ ꙗ҆зы́къ ст҃ъ сотворѝ т̑ѧ бг҃ъ. блюдѝ да не вмѣ́сто црс҇ка і̓ и҆е҆ре́иска зва́нїе ра́б грѣхꙋ̀ и҆ подрꙋг꙽ врагꙋ ꙗ҆ви́шасѧ. хрс҇тїа́нинъ б̑о толкꙋетсѧ црс҇ко и҆ і̓е҆ре́иско сщ҃е́нїе. и҆ кто е῎сть хрс҇тїа́нин꙽. то́чїю и῎же в за́повѣди х҃а бг҃а и҆ творца̀ свое҆го хранѧѝ. х҃с б̑о цр҃ь и҆ і̓е҆ре́и толкꙋетсѧ тѣ́м꙽ же и҆ на́мъ хрс҇тїаномъ досто́ит вс̑ѧ воцр҃итисѧ над стра́ст꙽ми;

л. РНБ, СПбДА.АII/394

л. 46

ГИМ, Чуд.236

0705. евхристосъ Ⓣ помаза́ны. христи бо цр҃їе і҆ еврѣи҆ во і҆и҆л҃ьтех нарица́хꙋсѧ. си̑рѣ́чь помазан҇ницы помазовахꙋ бо сѧ ми́ром, во цр҃ьскїѝ и҆ і҆е҆реи҆скїѝ чин҇. хриз꙽мо бо е҆вре́и҆ски помаза́нїе гл҃етсѧ. того̀ ради <> г҃ь на́шь і҆ е҆вреи҆ски х҃с нарицае҆тсѧ. помаза бо сѧ то́и҆ разꙋмным ми́ром, с̑ирѣчь дх҃омъ ст҃ымъ. ꙗ῎ко же пи́шетсѧ, дх҃ъ гн҃ь на мнѣ е҆го же ра́ди пома́за мѧ, и҆ протчее; сего̀ ра́ди и҆ мы̀ вѣ́рꙋю҆ще во ѿц҃а и҆ сн҃а и҆ ст҃го дх҃а. нари́чемсѧ хрс҇тїа́не си̑рѣчь цар҇ско <> і҆е҆реи҆ско нарече́нїе прїа́хом. ꙗ῎ко же е῎сть пи́сано сотворѝ нас҇ бг҃ви || (л. 370) на́шемꙋ цр҃ѧ і҆е҆ре́ѧ. поне́же и҆ мы̀ во ст҃омъ креще́нїи помазꙋе҆ми бываем миром, тѣ́м꙽ же и҆ хрс҇тїа́не нареко́хомсѧ си̑рѣ́чь пома́зани са́ми. хри́сти бо ꙗ҆ко же рече́сѧ вы́ше цр҃ье і҆ и҆е҆рѣе нарица́хꙋсѧ. сего̀ ра́ди ѡ҆̀ хрс҇тїа῎нине потщисѧ зва́нїе свое невреже́н꙽но сохранити, цр҃ѧ бо і҆е҆ре́ѧ и҆ ѧ҆зы́къ ст҃ъ сотвори́ тѧ бг҃ъ. бг҃олю́дна в꙽мѣ́сто црс҇ка <> і҆е҆реи҆ска зва́нїѧ ра́бъ грѣхꙋ и҆ подрꙋ́гъ врагꙋ̀ ѧ҆ви́шисѧ, христїа́нинъ бо толкꙋ́е҆тсѧ цр҃ьско <> і҆е҆рѣи҆ско сщ҃енїе. и҆ кто е҆сть христїа́нинъ точ҇ю и῎же вс̑ѧ за́поведи х҃а бг҃а и҆ твор꙽ца свое҆го̀ хранѧѝ. х҃с бо цр҃ь і҆ и҆е҆рѣи҆ толкꙋе҆тсѧ, тѣм же и҆ на́мъ хрс҇тїа́номъ досто́и҆тъ вс̑ѧ воцр҃итисѧ над страстьми;

л. ГИМ, Чуд.236

л. 369об.–370

РНБ, СПбДА.АII/394

0697. христо́съ, ца́рь;

л. РГБ, ф.304.I, № 35

л. 92об.–93

ИРЛИ, Пин.197

0675. христосъ, <> христи бо царие і҆ евреи҆ во и῎зрльтехъ нарицахꙋсꙗ, сїирѣчь помазаницы. помазовахꙋ бо сꙗ ми́ромъ, во цр҃ьскїи <> и҆е҆реи҆скїи чинъ. хриѕмо бо е҆врѣиски помаѕанїе гл҃етсꙗ. того ради <> гс҇дь нш҃ь і҆ е҆вреи҆скїи х҃с нарицае҆тсꙗ. помаза бо сꙗ тои҆ разꙋмнымъ миромъ, сїирѣчь || (л. 112об.) дх҃омъ ст҃ым, ꙗко ж пишетсꙗ дх҃ъ гс҇дь на мнѣ е҆го же ради помаза мꙗ и҆ прочее҆. сего ради і҆ мы вѣрꙋю҆ще во ѿц҃а і҆ сн҃а и҆ ст҃аго дх҃а наричемсꙗ хрс҇тїꙗне, сїирѣчь црс҇ко <> і҆ереи҆ско, нареченїе приꙗ҆хомъ. ꙗ҆ко же е҆сть писано сотвори насъ бг҃ви нашему цр҃ꙗ і҆е҆рѣꙗ. понеже и҆ мы во ст҃омъ крщ҃енїи помазае҆ми || (л. 113) бываем миром. тѣм же и҆ хрс҇тїꙗ῎не нарекохомсꙗ. сїирѣчь помазани сами. христи бо ꙗ῎ко же речесꙗ вы́ше царїе і҆ерѣи нарицахꙋсꙗ. сего ради ѡ҆̀ христиꙗ῎нине подщисꙗ званїе свое҆ неврежен꙽но сохранити. цр҃ꙗ бо і҆ерѣꙗ и҆ <>зыкъ ст҃ъ сотвори тꙗ бг҃ъ. боголюдна вмѣсто цр҃ьска <> и҆е҆рѣи҆ска званїꙗ. рабъ грехꙋ и҆ подрꙋгъ врагу || (л. 113об.) ꙗ҆ви́шисꙗ. хрс҇тїꙗ῎нинъ бо толкуе҆тсꙗ цр҃ьско <> і҆е҆рѣи҆ско сщ҃енїе. и҆ котъ е҆сть хрс҇тїꙗнин҇ точїю҆ и҆же всꙗ заповѣди хс҇а бг҃а и҆ творца свое҆го хранꙗи҆. х҃с бо цр҃ь  <> и҆е҆рѣи҆ толкуе҆тсꙗ тѣм же и҆ намъ хрс҇тїꙗ῎номъ достои҆тъ всꙗ̀ воцаритисꙗ над страстьми;

л. ИРЛИ, Пин.197

л. 112–113об.

Такс_РанАзбТолкНеудобСлово
Такс_РАТН_РГБ.304.I_35
Такс_РАТН_ГИМ.Чуд_236
Такс_РАТН_РНБ.СПбДА_394
Такс_РАТН_ИРЛИ.Пин_197