а҆лавастръ

Submitted by admin on Fri, 07/09/2021 - 20:35
Номер Исус спас
118.00
РНБ, Соф. 1450

0319. а҆лавастръ, съсѫдꙿ ст꙽клѧнъ без рѫкоꙗ́ти. е҆же ѹ҆бо викїа гл҃етсѧ.

л. РНБ, Соф. 1450

л. 191об.

РНБ, Пог. 1655

0091. а҆лава́стръ, сосѹдъ стклѧнъ без рꙋкоѧти. <>

л. РНБ, Пог. 1655

л. 204

РНБ, O.XVI.1

0088. а҆лава́стръ, сосѹд склѧн҇ без рꙋкоѧ́ти <>.

л. РНБ, O.XVI.1

л. 121

РГБ, МДА 191

0068. а҆лава́стръ, сосꙋд стклѧн҇ без рꙋкоѧ́ти еж ѹ҆б викиѧ гл҃итсѧ

л. РГБ, МДА 191

л. 616об.

РНБ, КБ 25/1102

0097. а҆лавастръ, съсѹд ст꙽клѧнъ бе́з рꙋкоѧ́ти. еж ѹ҆бо, викїа҆ гл҃етсѧ.

л. РНБ, КБ 25/1102

л. 152об.

РГБ, Тихонр. 346

0097. а҆лава́стръ, съсѫд стклѧн без рѫкоѧ́ти. еж ѹ҆бо̀, викїа гл҃етсѧ.

л. РГБ, Тихонр. 346

л. 13

РГБ, Унд. 573

0095. а҆лава́стръ, съсѹд склѧн҇ без꙽ рѫкоа́ти • еж ѹ҆бѡ҆ викїа гл҃етсѧ •

л. РГБ, Унд. 573

л. 56

РГБ, Иос.-Вол. 152

0095. а҆лавастръ, съсꙋд с꙽тклѧнъ без рꙋкоꙗ҆ти, е҆же ѹ҆бо викїа гл҃ет̀сѧ

л. РГБ, Иос.-Вол. 152

л. 470

РНБ, КБ 83/1160

0096. а҆лавастръ, съсѹд стклꙗн҇ без рѹкоꙗти. е῎же ѹбо викиꙗ глт҃ьсꙗ.

л. РНБ, КБ 83/1160

л. 194

РНБ, O.XVII.10

0089. алавас҇тръ, сосуд стклян҇ без рꙋкояти • е҆же ѹбо викыа гл҃ется •

л. РНБ, O.XVII.10

л. 373об.