петръ

Submitted by admin on Thu, 05/24/2018 - 09:14
номер_речь_жидовскаго
25.00
ГИМ, Син.132

0023. жд҇ · петръ · рс҇ · раздрѣшаꙗ̇ ·

л. ГИМ, Син.132

л. 613об.

Греч. оригинал_речь_жидов

Τῶν ιβ ἀποστόλων ὀνόματα.

0001. Πέτρος ἐπιλύων ἢ ἐπιγνούς.

РНБ, Сол.860/970

0022. петръ, разрѣшаа̀

л. РНБ, Сол.860/970_рж

л. 64об.

Такс_РЖЯ_Син.132