Безаар

Submitted by admin on Fri, 01/22/2021 - 10:46
Номер типографский азбуковник
1689.00
Номер типографский азбуковник2
1689.00
БАН, 33.9.1

00742. + Безаар ка́мень приво́ѕꙗт е҆го̀ из і҆ндѣ́й • а҆ кото́рой приво́ѕꙗт из восто́чной і҆ндѣ́й, и҆ тот си́лнѣе • а҆ цвѣ́том сѣр • а҆ и҆но́й чорнъ, и҆ мꙗ́кокъ. а҆ ска́зывают чт̑о нахо́дꙗт е҆го̀ при́ бреѕѣ морском • а҆ роди́тсꙗ ска́зывают у҆ о҆ле́нꙗ в срдце • а҆ и҆ны́е ска́зывают у҆ змеѝ в жолчи • помога́ет ѿ о҆кормовъ, і҆ о҆т опо́йствъ, си̑рѣч҇ от порчи лихих люде́й • і҆ ѿ морово́го повѣ́триꙗ • всꙗ́кая ве́щь кото́раꙗ избавлꙗ́ет от каки́е не́мощи быва́ет названа̀ беза̀а῎ром, того̀ ка́мени прозвищем; || (л. 107об.)

л. БАН, 33.9.1

л. 107

РНБ, Сол. 18/18

01302. Безаа῎ръ ка́мень, приво́зꙗтъ е҆го̀ и҆зъ і҆ндѣ́й • а҆ кото́рой приво́зꙗтъ из восто́чной і҆ндѣ́й, и҆ тот си́лнѣе • а҆ цвѣ́том сѣр, а҆ ꙋ҆ и҆но́й чернъ, и҆ мꙗ́кокъ, а҆ ска́зываютъ что̀ нахо́дꙗтъ ево̀ при́ бремѕѣ морском • а҆ роди́тся ска́зываютъ ꙋ҆ о҆ле́ня в срдце • а҆ и҆ны́е ска́зываютъ ꙋ҆ змеѝ в жолчи • помага́етъ от ѡ҆кормовъ, і҆ от о҆по́йствъ, си̑рѣ́чь ѿ порчи лихих люде́й • и҆ от морово́го повѣ́трия • вся́каꙗ ве́щь кото́раꙗ и҆збавлꙗ́етъ от каки́е не́мощи быва́етъ названа̀ безаа῎ром, того̀ ка́мени про́звищем

л. РНБ, Сол. 18/18

л. 92об.