А῎дъ

Submitted by admin on Fri, 12/25/2020 - 20:16
Номер Азб3 ред Замарая
314.00
РГБ, Юдина 4

0314. [Ъ] [М҃Д] сїр А῎дъ Ⓣ а῎дъ гл҃етсѧ по си́р꙽ски и҆стлѣнїе всѧ́кїѧ пло́ти, а҆ не жївотно ес҇ что а῎дъ, ꙗ῎ко ж нѣцыи мнѧт. но̀ подземнаѧ мѣ́ста те́мнаѧ.

л. РГБ, Юдина 4

л. 6об.