А῎гг҃елъ

Submitted by admin on Tue, 12/22/2020 - 13:15
Номер Азб3 ред Замарая
44.00
РГБ, Юдина 4

0044. г А῎гг҃елъ, Ⓣ гре́цы і҆ всѧкого члк҃а возвѣщающаго что кому̀, нарица́ют а῎ггелом ; по рꙋски бо, вѣстник҇, а҆ по греч҇ски а῎ггелъ • Нбс҇ныѧ же си́лы нари́чютсѧ по гре́чески а῎гг҃ели, е῎же ес҇ вѣстницы, поне́же возвѣща́ют бж҃їѧ хотѣнїѧ члк҃омъ • І῎мꙋт же || (л. 2) [греч҇] а῎гг҃ли бж҃їи над ѹ҆ши́ма то́роцы, то̀ ес҇ на них поко́і҆ще стг҃о дх҃а.

л. РГБ, Юдина 4

л. 1об.–2