землѧ̀ ханаа῎нѧ

Submitted by admin on Mon, 04/09/2018 - 23:02
Номер ранний азбуковник
258.00
Номер ранний азбуковник2
258.00
РГБ, ф.304.I, № 35

0243. землѧ̀ ханаа῎нѧ. Ⓣ. вс̑ѧ і҆̓ерс҇ли́мьскаѧ страна̀, сн҃а ра́ди ха́мова ханаа῎на. дре́вле землѧ̀ ханаа῎нѧ б̑ѣ нарица́ема. зва́ше же сѧ пре́ж т̑а до́браѧ <>. ѡ҆вогда̀ землѧ̀ ханаа῎нѧ. о҆вогда̀ пото́къ ке́дръскїи. о҆вогда̀ ю҆до́ль плаче́внаѧ. и҆ а҆нд꙽рѣꙗ῎нъ мꙋчи́тель гра́д і҆е҆рс҇ли́мъ разори́въ. е҆ли́мъ и̓̀ наречѐ.

л. РНБ, СПбДА.АII/394

л. 28об.

ГИМ, Чуд.236

0238. землѧ̀ ханаа́на Ⓣ вс̑ѧ і҆ерс҇лимъскаѧ страна сн҃а ра́ди ха́мова ханаа́на. дре́вле землѧ̀ ханаа́на б̑ѣ нарица́е҆ма. зва́ше же сѧ пре́же та̀ до́бра землѧ̀. ѡ҆вогда̀ землѧ̀ ханаа́нѧ. ѡ҆вогда̀ пото́къ ке́дръски. ѡ҆вогда̀ ю҆доль плаче́в꙽наѧ; і҆ а҆н꙽дреа́нъ мꙋчи́тель град і҆е҆рс҇лимъ ра́зо<>въ е҆ли́мъ ѝ нариче; || (л. 361об.)

л. ГИМ, Чуд.236

д. 361

РНБ, СПбДА.АII/394

0236. землѧ̀ ханаа῎нѧ, <> і҆е҆рс҇лимскаѧ҆ страна̀; <>

л. РГБ, ф.304.I, № 35

л. 85

ИРЛИ, Пин.197

0214. зеллꙗ ха<>ана, вся і҆е҆рс҇льмъская страна сына ради хамова || (л. 95) ханаа҆на. древле землꙗ ханаа҆на бѣ нарицае҆ма звя<> же сы преж та добра земля. ѡ҆вогда землꙗ ханаа҆ня, ѡ҆вогда пото́к кѣдръскїи, ѡ῎вогда ю҆дол плачевная. и҆ а҆ндрѣя҆нъ мучител градъ і҆е҆рс҇лимъ разовъ, елим. и҆ нарече.

л. ИРЛИ, Пин.197

л. 94об.–95

РГБ, Тих.462

0236. землѧ̀ ханаа́нѧ Ⓣ вс̑ѧ и҆їрс҇ли́м꙽скаѧ҆ страна̀ сн҃а <> ха́мова ханаа́нѧ. дре́вле землꙗ̀ ханаа́нѧ бѣ̀ нарица́шесѧ. зва́ше же сѧ пре́жде т̑а до́браѧ землѧ̀. <> о῎вогда поток҇ ке́дрьскиї. о῎вогда ю҆до́ль плаче́внаѧ. и҆ землѧ̀ ханаа́нѧ. и҆ а҆н꙽дрѣѧ́нъ мꙋчи́тель гра́дъ и҆ї҆е҆рс҇лмъ разори́въ е҆ли́мъ <> наречѐ.

л. РГБ, Тих.462

л. 39об.

Такс_РанАзбТолкНеудобСлово
Такс_РАТН_РНБ.СПбДА_394