Ливан҇

Submitted by admin on Thu, 10/08/2020 - 19:59
Номер Шестой Азбуковник
976.00
РНБ, Соф.1567

0976. [маѳ в҃] Ливан҇ Ⓣ ла́дан҇ • во е҆вреех же и҆ всѧкꙋ же́ртвꙋ прїно́симꙋ бг҃ови, ливаном наричют • Еще́ же и҆ мѣ́сто т̑о в нем же жертвы прїносѧт и҆ сосꙋ́ды, и҆ [ψлом р҃г] древеса̀ т̑у расту́щаѧ, нарица́хꙋ лива́нова • по рече́ному, ке́дри ливан҇стїи • Е῎же е҆сть ке́дри же́ртвенаго мѣста • Чс҇тно бо и҆ сла́вно бѣ велмѝ мѣсто то • Е҆гда́ же і҆ѡ҃а́ннъ крестїтель прїи́де в пусты́||(л.117)ню і҆о῎рда́нову проповѣдаѧ кр҃щенїе в покаѧ́нїе, тогда̀ мноѕи о҆ста́вивше мѣсто же́ртвеное • І҆дѧхꙋ ко і҆о҃а́ну на кр҃щенїе • І҆ пре́и҆де тогда слава лива́нова, на пꙋстыню і҆е҆рдан҇скꙋю • [паремьѝ о҆сщ҃ен҇ водѣ] і҆ с꙽быс҇сѧ реченое и҆са́ием про҇роком • гл҃ющи, слав҇ лива́нова дана бысть е῎и҆ • і҆ че́сть [выш҇ к] карми́лова •

л. РНБ, Соф.1567

л. 116об.–117